V Košiciach začali používať ventilátor pre novorodencov

Ventilátor, ktorý zachraňuje životy novorodencov v prípadoch, ak im začne zlyhávať dýchanie, začali v týchto dňoch ako prví na Slovensku využívať na Klinike neonatológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach. Ako informovala hovorkyňa DFN Viera Horniaková, tento špičkový prístroj dokáže u novorodenca kontinuálne sledovať veľké množstvo fyzikálnych veličín, ale predovšetkým umožňuje presné dávkovanie kyslíka, podľa lekárom vopred stanovených optimálnych koncentrácií v tkanivách.

Ventilátor sa podarilo klinike zakúpiť vďaka sponzorovi, ČSOB Finančnej skupine, ktorá na tento účel poukázala prostredníctvom asignácie 2 percent sumu 40.000 eur. "Vďaka tejto pomoci môžeme ešte jemnejšie a presnejšie riadiť dýchanie a cirkuláciu našich najrizikovejších pacientov. Ročne máme približne 200 takýchto novorodencov, preto počin sponzora vnímam ako obrovskú pomoc," konštatoval prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a riaditeľ DFN Košice Peter Krcho. Ako spresnil, riadená ventilačná podpora pomocou tohto prístroja znižuje riziko prekysličenia tkanív, ktoré môže byť pre novorodencov nebezpečné. Môže totiž spôsobiť trvalé poškodenie sietnice očí, pľúc či centrálnej nervovej sústavy. "Kyslík je liek, ale jeho nadmerná koncentrácia má najmä u rizikových novorodencov závažné nežiaduce účinky," vysvetlil Krcho.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: