Muskulárni dystrofici začali petíciu týkajúcu sa kúpeľnej liečby

Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR začala petíciu, pomocou ktorej chce presvedčiť Ministerstvo zdravotníctvo SR, aby pri kúpeľnej liečbe preradilo nervovosvalové degeneratívne choroby do skupiny A. V súčasnosti je totiž podľa organizácie kúpeľná liečba pre ľudí so svalovou dystrofiou finančne nedostupná, hoci predstavuje jediný dostupný spôsob podpornej liečby.

Petíciu za preradenie diagnózy "nervovosvalové degeneratívne choroby" u dospelých osôb zo skupiny B do skupiny A pri kúpeľnej liečbe s indikáciou raz za rok tak, ako tomu bolo do roku 2007, podpísalo za prvých 7 dní 104 ľudí s nervovosvalovým ochorením a ich príbuzných. "Nervovosvalové ochorenia postupne a nezvratne ničia svaly celého tela, postihujú aj respiračný systém. Nevieme ju však vyliečiť, lebo ani pokrok v medicíne zatiaľ liek na ne nepriniesol," vysvetlil Ľubomír Lisý, prednosta Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave – Ružinove. V mnohých prípadoch spôsobujú tieto ochorenia rozsiahle a ťažké telesné postihnutie, imobilitu celého tela, odkázanosť na vozík a pomoc druhej osoby. "Zhoršovanie ochorenia sa nedá zastaviť. Čo môžeme urobiť, je ochorenie spomaliť. Jediný spôsob je pravidelná rehabilitácia a kúpeľná liečba," hovorí Mária Duračinská, podpredsedníčka organizácie.

Sociálna situácia rodín, kde žije dystrofik, je však podľa ich skúseností slabá. "Ich príjmom je zväčša len invalidný dôchodok, z čoho si nemôžu dovoliť doplácať na kúpeľnú liečbu. Už aj tak majú zvýšené výdavky kvôli doplatkom na pomôcky, bezbariérové úpravy obydlí či prepravu," skonštatoval sociálny poradca Tibor Köböl. Pri diagnózach zaradených do skupiny B si totižto poistenec hradí stravu aj ubytovanie. K tomu musia dystrofici hradiť aj náklady svojich sprievodcov. "Ľudia so svalovými chorobami boli úplne nepochopiteľne preradení do skupiny B novelou s účinnosťou od 1. januára 2008. Novela pritom v predkladacej aj dôvodovej správe uvádza, že 'zlepšuje dostupnosť kúpeľnej liečby' a 'vytvára podmienky na jej absolvovanie pre poistencov, ktorí ju najviac potrebujú a nemôžu si ju dovoliť' – čo je v rozpore s realitou, keďže svalových dystrofikov ako jednu zo skupín s najťažším telesným postihnutím a sociálne slabým postavením vyradili zo skupiny A," dodala Duračinská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: