Štátny ústav pre kontrolu liečiv bude mať upravené kompetencie

Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes schválili vládnu novelu zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov. Na základe skúseností z doterajšieho uplatňovania výkonu štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov vyplynula nutnosť prijať opatrenia na riešenie problémov zneužívania určených látok obsiahnutých vo voľno predajných liekoch bez toho, aby sa obmedzila možnosť ich dostupnosti pre pacientov. Novela, ktorá by mala po definitívnom schválení začať platiť od 1. decembra tohto roku, rieši aj oblasť registrácie prevádzkovateľov využívajúcich určené látky na legálne účely pri uplatňovaní príslušných nariadení Európskeho spoločenstva, rozširuje oblasť udeľovania pokút za správne delikty a precizuje možnosti získavania údajov o určených látkach potrebných na zamedzenie ich nelegálneho použitia. V tejto súvislosti sa upravuje pôsobnosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, dopĺňa sa zoznam orgánov štátnej správy, ktorým ústav zasiela kópiu vydaného povolenia či oznámenia o registrácii. Ministerstvu hospodárstva pribudne právomoc pri získavaní údajov o transakciách s určenými látkami v rámci projektov Európskej komisie pre boj s drogami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: