Starší vodiči by nemali zabúdať na zdravotné prehliadky

Vodiči vo vyššom veku by nemali zabúdať na pravidelné lekárske prehliadky. Navštíviť lekára za účelom prehliadky by mal každý vodič najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

"Rovnako pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa aj vodiči nákladných áut, autobusov, taxíkov, poštových služieb a vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy ako sú sanitky, hasiči a policajti," vysvetlil Viktor Plézel, hovorca Prezídia Policajného zboru. Splnenie tejto povinnosti preukazuje vodič podľa jeho slov dokladom o zdravotnej spôsobilosti vodiča. Tento doklad musí mať pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta je povinný ho predložiť. V opačnom prípade sa vodičský preukaz považuje za neplatný a policajt je oprávnený pri kontrole takýto vodičský preukaz zadržať.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti musí mať pečiatku a podpis posudzujúceho lekára, kde je zároveň uvedená aj adresa posudzujúceho lekára. "Ak posudzujúci lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu posudzovanej osoby," vysvetlil Plézel.

Takúto povinnosť má podľa Plézla aj iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zistí skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla mimo pravidelných lekárskych prehliadok. "Zdravotná prehliadka vodičov po 65. roku veku nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia, teda poistenec si takúto prehliadku znáša na vlastné náklady, podobne ako je to pri zdravotnej prehliadke za účelom zistenia spôsobilosti prevádzky motorového vozidla," skonštatovala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová. Pri vodičoch z povolania môže byť podľa jej slov takáto prehliadka hradená zamestnávateľom v rámci zamestnaneckých benefitov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: