Psoriáza nie je len ochorením tela, ale aj duše

Psoriáza nie je len ochorením tela, ale aj duše. "Na túto diagnózu sa neumiera, ale, bohužiaľ, má výrazný dopad na psychiku pacienta. Pacient je hendikepovaný svojím vzhľadom, ovplyvňuje ho diskomfort vyplývajúci z liečby, súvisiaci s obliekaním, mastením, pravidelným ošetrovaním kože," konštatoval dermatovenerológ Slavomír Urbanček.

Na kvalitu života týchto pacientov však vplývajú aj ďalšie ochorenia, ktoré sú združené so psoriázou. "Zistilo sa, že u ťažkých psoriatikov je výrazne vyšší výskyt kardiovaskulárnych chorôb, ochorení čreva, zápalu kĺbov a niektorých ďalších ochorení," dodal Urbanček. Psoriáza je podľa neho typickým bludným kruhom – vyvoláva stres, ktorý následne priebeh ochorenia zhoršuje. Na celom svete postihuje milióny ľudí a asi u 30 percent týchto pacientov sa môže rozvinúť tzv. psoriatická artritída (PsA). Aby bola liečba týchto pacientov úspešná, je potrebná spolupráca dermatológa, ktorý lieči kožné prejavy, a reumatológa, ktorý lieči ťažkosti s kĺbmi. Psoriáza je chronické zápalové ochorenie kože, jeho príčina nie je dodnes známa. Kvôli vonkajším prejavom tohto ochorenia sa pacienti stretávajú s nepochopením druhých a negatívnymi reakciami. Ochorenie však nie je nákazlivé, naopak, je podmienené geneticky. Často sa vyskytuje u viacerých členov rodiny. Má dlhotrvajúci často celoživotný priebeh, v niektorých prípadoch však spontánne vymizne.

Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2004 vyhlásila 29. október za Svetový deň psoriázy. Pomocnú ruku pacientom s týmto ochorením podáva občianske združenie Spoločnosť psoriatikov a atopikov v SR (SPaA SR). V súčasnosti pracuje na Slovensku trinásť klubov, ktoré združujú chronicky chorých pacientov so psoriázou a atopickou dermatitídou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: