Malým nemocniciam sa nepáči návrh na kratšie fungovanie pohotovostí

Zástupcovia malých neštátnych nemocníc nesúhlasia so skrátením prevádzky pohotovostí do 22.00 h, ako to navrhuje Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR. "Realizácia tohto návrhu s istotou spôsobí zhoršenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a deštrukciu systému poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti," konštatovala vo svojom stanovisku Rada Asociácie nemocníc Slovenska (ANS).

Podľa ASL SR si situácia v poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) vyžaduje okamžité legislatívne kroky na zrušenie povinnosti všeobecných lekárov slúžiť na pohotovosti, ako aj obmedzenie ordinačného času do 22.00 h. Poukázala, že je tiež potrebné riešiť nedôstojne nízke odmeňovanie všeobecných lekárov slúžiacich na pohotovosti, zabezpečiť lekárenskú starostlivosť v čase poskytovania LSPP a umožniť slúžiť na pohotovosti aj špecialistom. Všeobecní lekári sa už v januári 2009 na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR. Upozornila, že nie je v ľudských silách pracovať kvalitne a bezpečne bez nároku na oddych nepretržite 32 hodín, a to aj opakovane v priebehu krátkeho obdobia. Ako pre TASR konštatovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Katarína Zollerová, minister Ivan Uhliarik vie o problémoch súvisiacich s poskytovaním LSPP a do konca tohto roka chce predstaviť komplexné riešenie akútneho manažmentu pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: