Krompašská nemocnica si pripomína 110. výročie vzniku

Nemocnica v Krompachoch si v týchto dňoch pripomína 110. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa koncom minulého týždňa v priestoroch hotela Plejsy v Krompachoch uskutočnila aj regionálna konferencia anestéziológov. Po odbornej stránke ju zabezpečovala práve Nemocnica Krompachy. Pri príležitosti výročia vzniku nemocnice boli ocenení bývalí zamestnanci a riaditelia, ktorí v Krompachoch pôsobili. „Tým, že do nemocnice vstúpila spoločnosť AGEL SK, zachránila nemocnicu v Krompachoch a podarilo sa nám udržať zachovanie zdravotnej starostlivosti v našej spádovej oblasti,“ konštatovala primátorka Krompách Iveta Rušinová. Primátorka počas konferencie odovzdala do rúk Jána Latkaniča, konateľa a primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Krompachoch cenu za rozvoj tohto oddelenia. Krompašská nemocnica sa do skupiny AGEL SK zaradila v júli 2008 a je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny. Všeobecná nemocnica v Krompachoch zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba 45.000 obyvateľov. Okrem toho poskytuje aj nadregionálnu starostlivosť v špecializovaných odboroch dermatovenerológie a na doliečovacom oddelení. V roku 2009 nemocnica zamestnávala 238 osôb, z toho 32 lekárov a 114 zdravotných sestier. Počas minulého roku tu bolo hospitalizovaných takmer 7000 pacientov, ďalších viac ako 123.000 bolo ošetrených ambulantne. V roku 2008 získala a rok na to aj obhájila certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: