Fakulta zdravotníctva PU zriadila vďaka projektu dve laboratóriá

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity vstupuje do tretej etapy projektu "Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe", ktorý realizuje od októbra minulého roka. Na tento účel získala z Operačného programu: Výskum a vývoj prostriedky vo výške 370.667 eur. Výskumný tím sa bude venovať vyhodnocovaniu záťaže podporno-pohybového systému dentálneho hygienika, zubného lekára a zubného technika pri práci. Výsledkom skúmania bude technologický návrh ergonomickej stoličky. "Za rok trvania projektu boli vybavené dve laboratóriá prístrojmi a zariadeniami v celkovej hodnote 132.500 eur, kde bude prebiehať výskum. Zakúpili sme štyri stomatologické súpravy, šesť mobilných simulátorov s cvičnou fantómovou hlavou laboratórne stoly, lekárske stoličky a dentálne kompresory," uviedla dnes pre TASR projektová manažérka Ivana Fedurcová.

Garantka študijného odboru dentálnej hygieny na FZ PU Eva Kovaľová konštatovala, že v novozriadenom laboratóriu už prebieha výučba študentov a prvá fáza výskumu. "Ten štatistický výskum sa bude zameriavať na to, aby sme porovnávali skupinu študentov, ktorí zatiaľ nemajú zdravotné problémy s ľuďmi z praxe, u ktorých sa už prejavili napríklad deformácie chrbtice," vysvetlila Kovaľová. V ďalšej etape projektu plánujú zakúpiť diagnostické a meracie prístroje za viac ako 39.600 eur. Pôjde napríklad o prístroj, ktorým sa vykonávajú merania pomocou ultrazvukových senzorov rozmiestnených na koži, pričom prenos dát sa uskutočňuje pomocou infračerveného spojenia s počítačom. "Je tam osem senzorov, ktoré sa lepia na určité svalové skupiny, ktoré vyhodnocuje potom počítač počas niekoľkých hodín celkovú aktivitu toho človeka, či už v prirodzenom prostredí pracovnom alebo aj pri odpočinku. Zistíme v ktorých polohách sa nám tieto svaly najviac namáhajú," konštatovala koordinátorka projektu pre fyzioterapeutickú časť Petra Homzová.

Na ďalšiu objektivizáciu nerovnomerného zaťaženia chrbtice sa využije mechanické zariadenie tzv. skoliometer a klasické štandardné fyzioterapeutické merania. Pomocou ďalších zariadení budú skúmať záťaž pri práci v oblasti horných končatín a rúk. Výsledkom meraní bude návrh technologických postupov pre výrobu ergonomicky správnej stoličky. Tá môže byť využívaná aj v iných profesiách, pre ktoré je typické zaťaženie horných končatín. Okrem toho chcú výsledky výskumu využiť pri tvorbe preventívnych rehabilitačných programov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: