Otázkam etiky v zdravotníctve sa venovala odborná konferencia

Otázkam práva a etiky v zdravotníctve sa venovali slovenskí a českí odborníci počas 1. ročníka odbornej konferencie Zdravie v Bratislave. Cieľom konferencie bolo oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s úrovňou a smerovaním zdravotníckej starostlivosti na Slovensku v oblasti zvyšovania medicínskeho právneho a etického povedomia. Ale tiež ponúknuť riešenia závažných a problémových situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom verejných a odborných diskusií, prípadových štúdií, modelových situácií, kazuistík, príkladov z praxe a odporúčaných postupov. Aby si budúci lekári a zdravotníci dokázali uvedomiť aj právne aspekty vzťahu lekár – pacient, dostávajú sa základy práva i do študijných plánov príslušných škôl. Konferenciu v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou organizovalo vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva. TASR informovala Alena Bučeková, mediálna spolupracovníčka konferencie Zdravie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: