V Košickom a Prešovskom kraji sa každý rok prepoisťuje tá istá skupina ľudí

Aj tento rok zaregistroval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) intenzívne prepoisťovanie poistencov najmä na východnom Slovensku. V Košickom a Prešovskom kraji sa podľa úradu prepoisťuje každý rok tá istá skupina ľudí. "Na východnom Slovensku existujú obce, kde sa pravidelne prepoisťuje minimálne štvrtina obyvateľov obce," skonštatoval predseda úradu Ján Gajdoš. V obci Stráne pod Tatrami sa tento rok podľa jeho slov prepoistilo 488 osôb, čo je 34,03 percenta všetkých obyvateľov obce. V obci Svinia sa napríklad prepoistilo 528 poistencov, čo predstavuje 33,82 percenta obyvateľov obce. Trojicu uzatvára obec Podhorany, kde pre budúci rok zmenilo zdravotnú poisťovňu 27,45 percenta obyvateľov, čo je 479 poistencov. Poistenec môže podať prihlášku iba do jednej zdravotnej poisťovne, aj tento rok sa však našli takí, ktorí túto povinnosť nerešpektovali. Celkom 271 ľudí podalo prihlášku do viac ako jednej ZP, jeden poistenec podal v ten istý deň prihlášku do dvoch poisťovní. Najviac prihlášok bolo podaných v Bratislave - 7195. Hlavné mesto vedie aj v počte podaných prihlášok v jeden deň - 30. septembra sa pre zmenu poisťovne rozhodlo 1361 poistencov. Dve prihlášky boli podané aj za nebohých poistencov, pričom jeden z nich bol dva a druhý tri roky po smrti. Poistenci môžu poisťovňu zmeniť raz ročne. Túto možnosť majú do 30. septembra, pričom zmena sa akceptuje od začiatku nasledujúceho roka. Títo ľudia musia najneskôr do 8. januára odovzdať svoj starý preukaz a tiež európsky preukaz zdravotného poistenia svojej pôvodnej poisťovni. Poistenec by tiež nemal zabudnúť o tomto kroku informovať svojho praktického lekára, gynekológa, zamestnanci si musia túto oznamovaciu povinnosť splniť aj voči zamestnávateľovi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: