Za vynechávanie raňajok u detí môže aj časová tieseň či nechutenstvo

Vynechávanie raňajok je podľa odborníkov jedným z najväčších nedostatkov stravovania detí na Slovensku, pričom dôvody tohto prehrešku sú rôzne. V niektorých prípadoch ide o časovú tieseň, naopak u niektorých detí je problémom nechutenstvo. Kým v prvom prípade sa dá problém vynechávania raňajok odstrániť lepším zmanažovaním ranných povinností, v prípade nechutenstva je to podľa Janky Bérešovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote ťažšie. Nútiť dieťa nasilu jesť je podľa jej slov ten najnevhodnejší spôsob. "Matka si musí sama vytvoriť časový priestor a raňajkovú ponuku prispôsobiť tak, aby to dieťa akceptovalo," skonštatovala. V niektorých prípadoch je to skôr úloha pre psychológov a lekárov. Margaréta Hapčová z II. Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave upozorňuje, že práve rodičia sú pre dieťa vzorom toho, čo robí, ako sa stravuje, pohybuje, ako aktívne trávi svoj voľný čas, či si dopraje oddych a radosti. "To má rovnako vplyv na dieťa, či aj ono samo vie oddychovať alebo oddych a príjemné pocity hľadá v jedle," uviedla. Aj napriek tomu sa však niektorí rodičia dopúšťajú v oblasti stravovania chýb. "Jeden typ rodičov nestanovuje hranice. Takíto rodičia majú pocit, že nemôžu dieťaťu vyvolávať negatívne pocity, ktoré sú spojené s tým, keď mu niečo zakážete," zhodnotila Hapčová. Na druhej strane sa podľa jej slov nájdu rodičia, ktorí majú sami problémy s obezitou a vyžadujú od dieťaťa veci, ktoré nie sú sami schopní urobiť. "Napríklad sa stane to, že v rodine jedno dieťa drží 'diétu' a zvyšok rodiny jedáva to, čo toto dieťa nesmie," dodala. Optimálne rozloženie stravy v priebehu dňa, ale aj jej vyváženosť sú základom správneho stravovania a teda aj prevenciou pred vznikom obezity a nadváhy v detskom veku. Naopak nesprávne stravovacie návyky v detstve sa môžu podieľať na vzniku závažnejších ochorení v neskoršom veku. V krátkodobom horizonte sa môže ich nesprávne stravovanie prejaviť v podobe malátnosti, únavy či horšej sústredenosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: