korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

HPV vírus ohrozuje aj deti

HPV vírus ohrozuje aj deti
Zdroj: bigstockphoto.com

Dnes je známych viac ako 100 typov Human papilloma virus (HPV). HP vírus patrí do skupiny DNA vírusov a je príčinou nezhubných kožných výrastkov v oblasti konečníka a pohlavných orgánov, papilómov na respiračnej sliznici a kožných bradavíc.

Nezhubné papilómy a kožné výrastky sú vyvolané typom HPV 6 a 11, v pôvode rakoviny krčku maternice a rakoviny dýchacej sliznice sa až v 80 percentách vyskytuje typ 16 a 18. Sú však známe aj viaceré prípady nezhubnej premeny papilómov v dolných dýchacích cestách vyvolané typom HPV 11. Vírus HPV patrí k vírusom, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom, ale ochorenia vyvolané vírusom nie sú pohlavným ochorením.

U detí je najzávažnejším ochorením mnohonásobný výskyt nezhubného nádoru sliznice hrtana, nezhubné nádory na sliznici hltana sú často náhodným nálezom. Papilomatóza hrtana je charakterizovaná mnohopočetnými nezhubnými nádormi, ktoré najčastejšie vyrastajú na hlasivkách, ale môžu sa vyskytnúť kdekoľvek v hrtane a šíriť sa do dolných dýchacích orgánov (recidivujúca respiračná papilomatóza – RRP), ktoré sa po chirurgickej liečbe obnovujú.

Papilóm je najčastejším nádorom v hrtane u detí, ale ochorenie sa môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku: u detí sa najčastejšie začína od 3. mesiaca života do 5. roku života, u dospelých medzi 20. – 30. rokom života. HPV je sexuálne prenosný vírus a prenáša  sa u detí počas pôrodu od matky, ktorá má kondylómy (kožné výrastky) v genitálnej oblasti, u dospelých horizontálnym prenosom, kontaktom po sliznici a orogenitálnym sexom. Doba rozvinutia príznakov choroby od HPV infekcie môže byť niekoľko týždňov, ale aj rokov. HPV zasahuje bunky na povrchu tela a slizníc vnútorných orgánov, vírusová infekcia môže byť latentná (asymptomatická) alebo klinicky evidentná (aktívna).

Infekcia získaná od matky

HPV vírus sa prenáša na dieťa od matky z genitálnej HPV infekcie, väčšinou priamym kontaktom s kondylómami v infikovaných pôrodných cestách počas pôrodu. Uvádza sa však, že 1 – 3 percentá detí s papilomatózou sa narodí cisárskym rezom. Infekcia HPV sa u novorodencov infikovaných matiek dokázala aj v plodovej vode a v plodovom vaku. To znamená, že deti sa infikujú nielen počas pôrodu, ale aj vnútromaternicovo. Predpokladá sa, že HPV infekcia sa prenáša na deti aj z matky na plod.

V hltane u novorodencov a dojčiat matiek infikovaných HPV sa dokázala až v 40 percentách HPV DNA, ale len malá časť týchto detí klinicky ochorie na papilomatózu. Vek 6 mesiacov je kritický pre získanie infekcie alebo jej vylúčenie organizmom dojčaťa. Toto je obdobie maximálnej zraniteľnosti dojčaťa, pretože má nezrelý imunitný systém a obmedzenú ochranu matkinými protilátkami, teda mechanizmus prenosu HPV závisí od vývoja vlastnej imunity dojčaťa. Je dokázané, že deti s papilomatózou hrtana majú zníženú bunkovú imunitu. Klinický priebeh papilomatózy hrtana je variabilný a nevyspytateľný, niekedy až ohrozujúci život dieťaťa. Príznaky závisia od lokalizácie a množstva papilómov v hrtane.

Najčastejšie sú lokalizované na hlasivkách, a preto je prvým príznakom zachrípnutie, pri lokalizácii nad hlasivkami sa jedná o obštrukčnú spánkovú zástavu dychu. V prípade, ak sú papilómy pod hlasivkami (tzv. subglotická lokalizácia) má dieťa príznaky ako pri zápale hrtana v najužšej časti hrtana pod hlasivkami (tzv. subglotická laryngitída). Ak papilómy zužujú vnútrajšok hrtana, prejavujú sa stridorom a dyspnoe (pocit nedostatku vzduchu). Stridor (zvuk, ktorý vzniká pri zúžení dýchacích ciest) je spočiatku inspiračný (pri prekážke v hrtane) a pri šírení sa do priedušnice je bifázický (inspiračný aj exspiračný stridor – pískanie pri nádychu aj výdychu).

Dlhá inkubačná doba

Niekedy papilómy spontánne vymiznú, vírus však zostáva v tkanive skrytý, a preto recidíva papilómov sa môže objaviť aj po mnohých (20 – 40) rokoch. Papilómy sa môžu znovuobjaviť aj v dospelosti, približne v 1 percente prípadov nastáva progresia do pľúc, v 5 percentách do priedušnice. U 2 percent detí je nutná tracheostomia (chirurgické otvorenie priedušnice so zabezpečnením dýchania cez tento otvor v priedušnici) pre progresiu ochorenia.

Chirurgická liečba (mikrochirurgia hrtana) je základom liečby na odstránenie papilómov, hlavne na zabezpe-  čenie dýchania, ale aj na zlepšenie hlasu. Keďže papilómy sa obnovujú, okrem chirurgickej liečby sa používa aj iná, adjuvantná (prídatná) liečba na zabránenie obnovenia choroby. Adjuvantná liečba je indikovaná podľa mnohých autorov vtedy, ak u pacienta je nutná chirurgická liečba viac ako štyrikrát za rok, alebo papilómy uzavrú dýchacie cesty a šíria sa do dolných dýchacích orgánov.

Imunomodulačná (liečba na zlepšenie imunity) liečba má svoje opodstatnenie. Interferón (je to liečivo) dokáže potlačiť chorobu, ale po vysadení sa táto choroba až vo viac ako 50 percentách obnovuje. Z antivírusových liekov ako acyklovir, ribavirin mali slabú účinnosť v liečbe, cidofovir má najlepšiu účinnosť v lokálnom podaní. Žiadny liek dosiaľ nedokáže vylúčiť HPV genóm zo sliznice hrtana, u pacientov zníži návrat choroby, u niektorých dočasne choroba vymizne, ale vírus zostáva v tkanive, a preto návrat choroby môže nastať aj po mnohých rokoch. Podľa mnohých štúdií sa human papiloma vírus dokázal v rakovine hlavy a krku až v 51 percentách. Najčastejšie, až v 90 percentách išlo o HPV 16.

Význam očkovania

Asi 15 – 20 percent pacientov s rakovinou hlavy a krku sú takí, ktorí nefajčili, nepili alkohol a nemali žiaden z etiologických faktorov, a preto sa predpokladá, že HPV je jedným z etiologických faktorov vzniku rakoviny hlavy a krku. Podľa D´Souza sexuálne správanie súvisí s orofaryngickým karcinómom. Uvádza sa, že pacienti s rakovinou orofaryngu mali vyšší počet sexuálnych partnerov a riziko sa zvyšuje v súvislosti s orogenitálnym sexom. Nové možnosti prevencie vzniku HPV ochorení nám ponúka komerčne vyrábaná vakcína.

Vakcína bola vyvinutá na prevenciu rakoviny krčku maternice. Sú dve komerčne vyrábané vakcíny: štvorvalentná vakcína proti HPV 6, 11, 16 a 18 Silgard a dvojvalentná proti HPV 16 a 18 Cervarix. Vakcína obsahuje časť obalu vírusu, ktorá je schopná navodiť protilátky, ale nie vírus, pacienta teda neinfi kuje. Očkovanie sa odporúča u všetkých dievčat vo veku 9 – 15 rokov, až do veku 26 rokov, kedy je najlepšia imunitná odpoveď, ideálne ešte v období pred sexuálnym stykom.

Potvrdením, že HPV je jedným z príčinných faktorov rakoviny hlavy a krku bude, ak po zavedení povinnej vakcinácie, ako prevencie rakoviny krčku maternice a genitálnych bradavíc, sa zníži (o 10 – 20 rokov) výskyt niektorých druhov rakoviny hlavy a krku, ktoré sú vyvolané HPV16, 18 ale aj 6 a 11. Z pohľadu otorinolaryngológa sa odporúča vakcína Silgard proti 4 typom vírusu (HPV 6,11,16 a 18), pretože nielen chráni ženu pred vznikom rakoviny krčku maternice, pred vznikom opakujúcej sa respiračnej papilomatózy v dospelosti, ale aj pred kondylomami v genitálnej oblasti ženy – matky, a tým sa vylúči riziko, že jej dieťa bude mať papilomatózu hrtana.

Autor článku: prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: