Poistenci, ktorí zmenili poisťovňu, môžu čakať na nový preukaz

Poistenci, ktorí pre nasledujúci rok zmenili zdravotnú poisťovňu (ZP), môžu v najbližšej dobe očakávať od svojej budúcej poisťovne nový preukaz poistenca. Ten súčasný budú musieť vrátiť, a to do 8. januára 2011. Zdravotné poisťovne sú povinné do 15. decembra 2010 prihlášku poistenca potvrdiť a do 20. decembra preukázateľne doručiť poistencovi preukaz poistenca. Nové preukazy budú platné od roku 2011. Zároveň každý poistenec, ktorý pre rok 2011 zmenil zdravotnú poisťovňu, musí najneskôr do 8. januára 2011 odovzdať starý preukaz a tiež európsky preukaz zdravotného poistenia pôvodnej ZP. Ak si túto povinnosť nesplní, môže mu hroziť pokuta do výšky 165 eur. Poistenec, ktorý zmenil ZP, by o tom mal informovať aj svojho praktického lekára, gynekológa, zamestnanci si musia túto oznamovaciu povinnosť splniť aj voči svojmu zamestnávateľovi. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila ZP, je povinná písomne vykázať poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2011. Taktiež odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna 2011. Pre zmenu zdravotnej poisťovne od budúceho roku sa rozhodlo 81.108 poistencov. Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne aj tento rok poklesol, prepoistiť sa chcelo iba 1,5 percenta zo všetkých poistencov. V roku 2006, keď túto možnosť mali ľudia prvýkrát, ju využilo 13,3 percenta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: