Elektrinou na problémy s matematikou?

Elektrinou na problémy s matematikou?
Zdroj: bigstockphoto.com

Elektrická stimulácia mozgu zvyšuje matematické schopnosti až na pol roka. Ostatné poznávacie funkcie neovplyvňuje. V časopise Current Biology to predbežne online oznámil Roi Cohen Kadosh z Oxfordskej univerzity (Veľká Británia) so štyrmi kolegami. Podľa jeho tímu to otvára novú cestu k liečbe približne jednej pätiny obyvateľstva, ktorá má mierne až vážne problémy s číselnými úlohami, napríklad trpí dyskalkuliou. (Dyskalkulia je neschopnosť zvládať základné počtové úkony, ktorej príčinou nie je ani mentálna retardácia, ani nevhodné vyučovanie.) A tiež ľudí, ktorí prišli o číselné tieto následkom porážky či degeneratívneho nervového ochorenia. "Určite ľuďom neradím, aby si chodili dávať elektrické šoky, potenciál týchto našich poznatkov nás však mimoriadne povzbudil. V minulosti sme pomocou inej metódy stimulácie mozgu preukázali, že dokážeme dočasne spôsobiť dyskalkuliu a teraz sa zdá, že dokážeme dosiahnuť aj to, aby sa niekto zlepšil v matematike. Elektrická stimulácia z vás zrejme neurobí Alberta Einsteina, no ak sme naozaj uspeli, mohlo by to niektorým ľuďom pomôcť, aby sa lepšie vyrovnali s číselnými úlohami," povedal Kadosh.

S kolegami použil neinvazívnu metódu stimulácie mozgu označovanú TDCS (transcranial direct current stimulation, transkraniálna stimulácia jednosmerným prúdom). Ide o časovo obmedzené stále pôsobenie slabým prúdom na mozog s cieľom posilniť, alebo naopak oslabiť aktivitu neurónov. V ostatnom desaťročí sa osvedčila ako prostriedok, zlepšujúci rôzne mozgové funkcie ľudí s neurologickými poruchami, napríklad po porážke. Roi Cohen Kadosh s kolegami ju teraz uplatnil špecificky na temenný lalok mozgu, ktorý hrá kľúčovú úlohu v chápaní číselných vzťahov. Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili experimentu, mali normálne matematické schopnosti. Vedci ich však požiadali, aby sa počas neinvazívnej stimulácie mozgu naučili sériu umelých symbolov, ktoré predtým, ako sa im povedalo, že predstavujú čísla, nikdy nevideli.

Cieľom experimentu bolo štandardnými testovacími metódami číselnej zdatnosti overiť schopnosť dobrovoľníkov automaticky spracovávať vzájomné vzťahy týchto umelých čísel a správne ich umiestňovať v matematickom priestore. Vyhodnotenie experimentu ukázalo, že stimulácia mozgu zlepšila schopnosti dobrovoľníkov naučiť sa nové symboly a čísla a narábať s nimi. Zlepšenie pretrvalo šesť mesiacov. Po úspešnom overení kladného vplyvu TDCS na prácu s číslami v prípade ľudí s normálnymi matematickými schopnosťami Kadoshov tím plánuje pristúpiť k pokusnej liečbe ľudí s vážnymi poruchami týchto schopností, ako je spomenutá dyskalkulia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: