Míľniky v genetickom výskume a biotechnike

Génovým inžinierom v USA sa podarilo pred 10 rokmi rozlúštiť 99 percent ľudského genómu, ktorý tvorí asi 100.000 génov. Genetika nemá ani 150 rokov, no o to rýchlejšie kráča dopredu.

1865 - Rakúsky prírodovedec a biológ Johann Gregor Mendel, opát kláštora augustiánov v českom Brne, rozpoznal pri krížení rastlín zákonitosti vo výskyte znakov u krížencov. Jeho poznatky však upadli do zabudnutia a 35 rokov si ich nikto nevšimol.

1900 - Traja výskumníci - Nemec C. Correns, Rakúšan E. Tschermak a Holanďan H. de Vries - nezávisle na sebe opäť objavili Mendelove zákony. Poznatky augustiánskeho opáta sa stali základom genetiky a šľachtiteľstva. De Vries informoval v roku 1901 prvýkrát o genetických mutáciách.

1973 - Vedci vyrobili prvú geneticky manipulovanú baktériu.

1978 - Vo Veľkej Británii sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky, ktoré bolo splodené umelým oplodnením (in-vitro) mimo tela matky.

1982 - V USA sa začal predávať prvý geneticky vyrobený liek (inzulín).

1990 - Oficiálny začiatok "verejného" Projektu ľudského genómu (HGP).

24. apríla 1996 - Európski génoví inžinieri v Bruseli oznámili, že v rámci projektu Európskej únie (EÚ) sa im podarilo rozlúštiť genóm pivovarníckej kvasnice. Bol to dôležitý krok, pretože bunky kvasnice sú pre genetikov modelovým organizmom pre všetky vyššie bytosti (eukaryoty).

4. septembra 1997 - Vedci z americkej University of Wisconsin zverejnili postupnosť párov báz baktérie escherichia coli. Niektoré jej kmene spôsobujú u človeka silné hnačkové ochorenia.

1997 - Škótski vedci predstavili sedemmesačnú klonovanú ovcu Dolly. Išlo o prvého cicavca vyklonovaného z dorastenej bunky.

10. júna 1998 - Medzinárodný tím vedcov pod vedením Stewarta Cola z parížskeho Pasteurovho inštitútu vo Francúzsku zverejnil postupnosť báz pôvodcu tuberkulózy - baktérie mycobacterium tuberculosis.

10. decembra 1998 - Objavila sa správa o prvom úspešnom rozlúštení genómu viacbunkového organizmu - priesvitnej hlísty caenorhabditis elegans.

2. decembra 1999 - Sieť génových laboratórií v USA, Británii, Japonsku a Švédsku zverejnila sekvenciu báz najmenšieho ľudského chromozómu (číslo 22).

19. februára 2000 - Gerald Rubin z americkej Kalifornskej univerzity v Berkely oznámil rozlúštenie genómu ovocnej mušky drozofily (160 miliónov bázových párov).

6. apríla 2000 - Génovým inžinierom v USA sa podarilo rozlúštiť 99 percent ľudského genómu, ktorý tvorí asi 100.000 génov. Oznámil to v Rockville, štát Maryland, Craig Venter, prezident súkromnej firmy Celera Genomics. HGP chcel v apríli zverejniť 90 percent ľudského genómu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: