Stomatológovia poukazujú na vysoký výskyt zubného kazu u malých detí

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizuje dnes a v piatok (12.11.) v poradí druhé Medzinárodné sympózium o prevencii v ústnom zdraví. Účastníci sa dnes oboznámili s informáciami o priebežných výsledkoch prvej celoslovenskej štúdie o výskyte zubného kazu u päť a dvanásťročných detí, ktorá sa na celom území vykonáva po 23 rokoch. „Chýba nám doplniť prešovský a juhozápadný región, hlavne tú poľnohospodársku dedinskú oblasť,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zubné lekárstvo, prodekanka LF UPJŠ Košice a prednostka 1. Stomatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice prof. Neda Markovská.

Na sympóziu v Košiciach vystúpili aj prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Ján Gašič a riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková, ktorá poukázala na to, že v rámci Európy je Slovensko vo výskyte zubného kazu u detí na predposlednom mieste už len pred Rumunskom. Celoslovenská štúdia zistila veľmi vysoký výskyt zubného kazu u päťročných detí, u tých starších sa situácia nezmenila. V rámci regionálnych rozdielov majú bratislavské deti podľa Markovskej lepšie ošetrený chrup, v ostatných častiach Slovenska je vysoký výskyt kazu, ale bez ošetrenia výplňami. Potvrdzuje sa podľa nej oprávnenosť odborného usmernenia MZ SR o včasnej diagnostike zubného kazu. „Žiadame, aby zodpovedný rodič už vo veku jedného roku dieťaťa prišiel prvýkrát k zubnému lekárovi, aby dostal informácie o správnej výžive, ako treba rozumne a v akých množstvách podávať sladkosti, ale aj nápoje. Pretože naše deti konzumujú enormné množstvo sladkostí. Treba ich podávať rozumne,“ upozornila hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo.

Na konferencii sa diskutovalo aj o potrebe vytvorenia Národného programu ústneho zdravia. Povedomie zdravia je podľa Markovskej v našej populácii všeobecne veľmi nízke. „My chceme podľa vzoru Škandinávcov dostať do škôl výučbu o zdraví, teda aj o zubnom zdraví. Alebo ďalšou inšpiráciou zo severu by mohlo byť, že firmy, ktoré vyrábajú sladkosti, tam majú vyššiu daň alebo časťou z nej financujú preventívne programy ústneho zdravia,“ uviedla Markovská. Ako však ďalej informovala, rozhodli sa obnoviť myšlienku zavedenia výučbovej pomôcky na podporu ústneho zdravia u detí prvých až tretích ročníkov základných škôl, ktorá vznikla už v roku 1997, no vtedy sa nedotiahla do konca. „Čakáme na súhlas autora. Už ju máme na CD-nosiči a chceme ju poslať v prvom rade tým školám, kde sme tie vyšetrenia detí robili, ale takisto ju sprístupniť na webe komory,“ uviedla k prvej reálnej odozve na stav ústneho zdravia u slovenských detí členka Rady SKZL Neda Markovská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: