Prvá dáma SR sa usiluje zlepšiť zdravie žiakov základných škôl

Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová navštívila dnes Základnú školu na Malokarpatskom námestí v bratislavskej časti Lamač. V rámci projektu Go Fit sa tam tento týždeň uskutočnil u žiakov 3. ročníka prvý skríning. Zisťovala sa ich telesná výška, hmotnosť, krvný tlak a tepová frekvencia a nechýbal ani krátky test na zistenie fyzickej zdatnosti. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej má v úmysle uvedeným programom zvyšovať povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite nielen deti, ale aj rodičov a pedagógov. "Ako som založila nadáciu, snažila som sa viesť deti k zdravému životnému štýlu, pretože dospelý človek sa ťažko zmení. Teším sa na to, keď ich tu vidím, keď sa im merajú hodnoty, rizikové faktory, robia fyzické testy. Ony sú tým celkom nadšené a nadšení sú tým aj učitelia. Verím, že to chytí aj rodičov," uviedla prvá dáma SR. Riaditeľka školy Alena Petáková uvítala, že projekt myslí okrem študentov aj na pedagógov a rodičov. „To, čo učitelia realizujú s deťmi, realizujú aj sami na sebe. Je úžasné, že deťom sa dá jabĺčko v krásnom kýbliku a môžu si ho zjesť cez vyučovanie aj počas prestávok. My sa z tohto projektu len tešíme," povedala Petáková. Každý žiak dostal po skončení merania do rúk svoj Fit plán, kde má zapísané namerané parametre a základné zdravotné rady a odporúčania, informovala TASR Gašparovičovej hovorkyňa Martina Balleková. Informácie z jednotlivých meraní a anonymných dotazníkov budú koncom roku tohto roka štatisticky vyhodnotené a výsledky budú oznámené rodičom na rodičovských združeniach. Projekt Go Fit sa realizuje v štyroch základných školách na Slovensku, v dvoch v Hlohovci a v dvoch v Bratislave. Ako Gašparovičová poznamenala, „budeme vplývať na deti, aby získali väčšie povedomie o zdravom životnom štýle, zdravo sa stravovali, viac sa pohybovali a myslím si, že to bude mať svoj výsledok".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: