Návštevou Belianskej jaskyne vyvrcholili Belianske dni ošetrovateľstva

Návštevou Belianskej jaskyne vo Vysokých Tatrách vyvrcholil prvý ročník Belianskych dní ošetrovateľstva. Išlo o celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou z Čiech a Poľska. Prezident Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (RK SKSaPA) Vysoké Tatry Lukáš Kober TASR informoval, že v piatok (12.11.) odznelo v siedmich blokoch 27 prednášok, z toho štyri poľské a tri české.

"Myšlienka usporiadať konferenciu v Sanatóriu Tatranská Kotlina vznikla na jar tohto roku. Tradícia odborných seminárov pre sestry v tomto zdravotníckom zariadení už existovala, avšak nikdy nie v takomto rozsahu ako je tomu teraz," zdôvodnil Kober. Hlavným cieľom bolo ukázať, že aj v regiónoch sú schopní ľudia, ktorí vedia prispieť svojou prácou k rozvoju ošetrovateľstva ako vedného odboru. Sestry i pôrodné asistentky z celého Slovenska si mohli vypočuť prednášky na tému ošetrovateľská starostlivosť v oblasti fyzioterapie, vnútorného lekárstva, tuberkulózy a respiračných chorôb. Dnes mohli záujemcovia v Belianskej jaskyni vidieť praktické ukážky speleoterapie. "Ide o jaskynnú terapiu, ktorú využívajú predovšetkým astmatici, klíma v jaskyni pôsobí pozitívne na ich dýchanie," priblížil Kober.

Dodal, že zámerom organizátorov je pokračovať v týchto aktivitách a konferenciu chcú opakovať každý rok. Záujem o účasť na konferencii je dokázaný viac ako 200-člennou účasťou. "Veľký záujem sme pociťovali od poľských kolegýň a kolegov, ktorých bolo na konferencii 20, veľmi nás to potešilo," doplnil Kober. Práve z poľskej strany prišli návrhy na organizovanie spoločných odborných konferencií striedavo na Slovensku a v Poľsku. Konferenciu organizovala RK SKSaPA Vysoké Tatry spolu so Sanatóriom Tatranská Kotlina. Svojou účasťou na odborných seminároch a konferenciách získava každá sestra a pôrodná asistentka kredity do hodnotenia sústavného vzdelávania. Tí zdravotní pracovníci, ktorí sa zúčastnili na Belianskych dňoch ošetrovateľstva, mohli získať desať kreditov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: