V Európe sa zvýšil vek drogovo závislých

Podiel užívateľov drog, starších ako 40 rokov, v Európe stúpa. V súčasnosti tvoria podstatnú časť klientov špecializovaných centier pre liečbu závislostí. Platí to však skôr pre západoeurópske krajiny. Tvrdí to agentúra Európskej únie pre drogy (EMCDDA) v Lisabone. "Zvyšuje sa jednoducho vek drogovo závislých, liečených a umierajúcich na predávkovanie," potvrdil národný koordinátor pre drogovú problematiku Úradu vlády SR Alojz Nociar. Nižší vek ešte stále zaznamenáva stredná a východná Európa. "Je to pochopiteľné, lebo náš problém má menej rokov," vysvetlil Nociar. Najstarších závislých v liečbe uvádza Portugalsko (28 percent), Španielsko priznáva najväčšie zvýšenie, od roku 2000, a to o 15 percent. "Pravidelné užívanie drog je typické pre vek adolescentov, tínedžerov a ľudí do 30 rokov. Potom užívajú drogy spontánne menej," komentoval hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre oblasť medicíny drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Tí, čo majú tendenciu užívať drogy, prechádzajú podľa Okruhlicu vo vyššom veku najmä na alkohol. Podľa správy EMCDDA, keďže drogová epidémia vypukla v krajinách strednej a východnej Európy neskôr, je možné očakávať zvýšenie počtu starších závislých od drog až v nasledujúcom desaťročí. Pre starších užívateľov je charakteristický zrýchlený proces starnutia. Závislý môže vo veku 40 rokov vyžadovať takú úroveň starostlivosti, aká je obvyklá u osôb o 20 rokov starších, tvrdia odborníci. "Súčasná liečba je zvyčajne prispôsobená mladším a personál možno nepozná problémy starších užívateľov drog," konštatuje európska agentúra. V súvislosti so staršími liečenými sa uvádza vysoká úroveň nezamestnanosti a sociálnej izolácie. Bežné sú problémy spojené s užívaním alkoholu a tabaku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: