Začala sa pilotná štúdia projektu, ktorý má zistiť zdravie Európanov

Zozbierať porovnateľné údaje vysokej kvality o zdraví dospelých Európanov je cieľom celoeurópskeho projektu EHES (Europe health examination survey). Na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to uviedla Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie tunajšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Pilotná štúdia EHES, ktorá má pripraviť personál a otestovať metodiky, sa začala realizovať dnes. "Dôvodom, prečo spraviť takúto európsku štúdiu rovnakou metodikou, je získanie spoľahlivých a porovnateľných údajov o indikátoroch zdravia so zameraním na chronické alebo tzv. civilizačné ochorenia," vysvetlila Avdičová zmysel EHES. Na pilotnej štúdii má spolupracovať 13 krajín vrátane SR. U nás je jej koordinátorkou Avdičová. Na štúdiu si odborníci vybrali okres Banská Bystrica a dúfajú, že z pozvaných 250 ľudí vo veku 18 – 64 rokov sa na nej zúčastní aspoň 75 percent. Bude pozostávať z dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia a vyšetrenia krvi. Každá krajina musí urobiť povinné vyšetrenia, pridať si však môže aj ďalšie. SR bude navyše sledovať stravovanie, pohybovú aktivitu a stres Slovákov. Spomínaný dotazník bude kódovaný a údaje spracujú anonymne. Respondenti sa o výsledkoch dozvedia prostredníctvom listu. Polovica štúdie bude financovaná z prostriedkov Európskej komisie a 50 percent si musí dofinancovať každá krajina sama. Odborníci absolvovali aj stretnutia, ktorých cieľom bolo pripraviť sa na vytvorenie národného manuálu a pilotnú štúdiu. Výsledky štúdie za 13 krajín by mali byť spracované v rokoch 2011 – 2012. Potom sa pristúpi k plánovaniu národnej štúdie HES. V každej z 30 zapojených európskych krajín bude potrebné vyšetriť 4000 respondentov v rámci projektu EHES. Projekt v Európe bude koordinovať novovzniknuté referenčné centrum v Helsinkách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: