Primáty sa dokážu v neočakávanom rozsahu prirodzene zotaviť z poranenia miechy

Primáty sa dokážu v neočakávanom rozsahu prirodzene zotaviť z poranenia miechy. Novú nádej to prináša aj paralyzovaným ľuďom. V časopise Nature Neuroscience to predbežne online oznámil štrnásťčlenný medzinárodný tím, ktorý viedol Mark Tuszynski z Kalifornskej univerzity v San Diegu (USA). Prvými autormi článku boli jeho kolega Ephron Rosenzweig a Gregoire Courtine z Zürišskej univerzity (Švajčiarsko). Regenerácia po ťažkých poraneniach mozgu a miechy je obmedzená. Po ľahších sa však funkcie celkom dobre obnovujú. Mark Tuszynski s kolegami sa rozhodol zistiť, ako to vlastne prebieha. Pokusmi s dospelými opicami makakmi rézus.

Prekvapivo zistili, že spoje medzi nervovými obvodmi v mieche, ktoré zvieratám umelo prerušili, spontánne znovu vyrástli. Do 24 týždňov po predmetnom ľahšom poranení miechy sa makakom plne obnovilo 60 percent spojov. Počet spojov v obvodoch miechy klesol okamžite po poranení o 80 percent. Nový rast z nepoškodených axónov – dlhých vlákien, vyčnievajúcich z neurónov, ktoré prenášajú signály k iným neurónom v centrálnej nervovej sústave – však obnovil vyše polovicu pôvodného počtu spojov," povedal Ephron Rosenzweig. Zdôraznil prekvapivosť tohto poznatku. Jednak sa podobný jav nevyskytuje pri hlodavcoch, tradičných pokusných zvieratách v biomedicínskych laboratóriách. Jednak dosiaľ nikto netušil, že v poranenej mieche sa môže prirodzene obnoviť taký vysoký podiel spojov. Ešte dôležitejšie však je, že túto spontánnu obnovu sprevádzala rozsiahla obnova pohyblivosti na poranením postihnutej strane tela makakov.

Členovia tímu teraz podľa Marka Tuszynského skúmajú, ako vlastne nervová sústava dokáže po poranení vygenerovať toľko spontánneho rastu. Získané poznatky azda povedú k vývoju nových liekov, alebo k identifikácii génov, ktoré by mohli iniciovať prenos predmetných signálov vysokého rastu k poškodeným miestam miechy po vážnejších poraneniach. Pokusy podčiarkli význam využívania primátích modelov v rámci prenosu výsledkov biomedicínskeho výskumu do liečebnej praxe. Miechy ľudí a ďalších primátov sa totiž anatomicky aj funkčne líšia od miech hlodavcov, ktorým sa po analogickom poranení miechy obnovujú spoje a pohyblivosť v oveľa menšom rozsahu.

Zdroje: Nature Neuroscience advaced online publication zo 14.11.2010; Komuniké University of California – San Diego zo 14.11.2010

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: