O prednášky v Centre pomoci LPR je zo strany mladých veľký záujem

V Centre pomoci Ligy proti rakovine (LPR) v Bratislave sa dvakrát do týždňa konajú prednášky zamerané na prevenciu. Záujem mladých ľudí je podľa Martiny Myjavcovej, PR a projektovej manažérky LPR, neočakávane veľký. Prednášky sú určené študentom základných a stredných škôl v Bratislave. Ich cieľom je mladých upozorniť na prevenciu a potrebu zdravého životného štýlu, pretože práve u tejto cieľovej skupiny sa vytvárajú návyky pre ďalší "dospelý život". "Žiaci a študenti sa dozvedia užitočné informácie o zdravom životnom štýle, ale aj informácie o nádorových ochoreniach a vplyvoch, ktoré ich môžu vyvolať, získajú poznatky o možnostiach predchádzania ochoreniu, praktické informácie o komunikácii s onkologickým pacientom," informovala Myjavcová. V tomto roku ponúkla LPR prednášky 80 základným a stredným školám na území Bratislavy. Záujem zo strany škôl je podľa Myjavcovej výrazný a svedčí o potrebe vzdelávania práve v tejto oblasti. Školy si pre svojich študentov môžu vybrať dva základné okruhy: Zdravý životný štýl a Fajčenie. "Všetky prednášky sú interaktívne a skúsení pedagógovia pri nich využívajú nielen klasický výklad, ale aj dialóg, hru a testy. Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným negatívnym javom, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení," vysvetlila Myjavcová. Z dôvodu čo najlepšieho priblíženia problematiky viacerým ročníkom sú žiaci a študenti rozdelení na skupiny podľa veku, t.j. samostatne sa konajú prednášky pre 8. a 9. ročníky základných škôl, ako aj pre jednotlivé ročníky stredných škôl.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: