Závažným ochorením je dnes chronická obštrukčná choroba pľúc

V súčasnosti sa výrazne dostávajú do popredia ochorenia a úmrtia na pľúcne choroby, medzi nimi na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP). Aj preto Fórum medzinárodných respiračných spoločností vyhlásilo rok 2010 za Svetový rok pľúc s cieľom upozorniť na zvyšujúci sa počet pľúcnych chorôb. Jednou z celosvetových aktivít je aj Svetový deň CHOCHP, ktorý pripadá na 17. novembra.

Ako dnes uviedla na stretnutí s novinármi Eva Rozborilová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu, chronická obštrukčná choroba pľúc je dnes najčastejším chronickým pľúcnym ochorením a predstavuje závažný zdravotnícky, ekonomický a spoločenský problém ľudskej populácie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) trpí CHOCHP na celom svete asi 600 miliónov ľudí a približne tri milióny ich každoročne na túto chorobu zomiera. Za hlavné faktory vzniku ochorenia sa považujú fajčenie a znečistené pracovné a životné prostredie. K počiatočným príznakom CHOCHP patrí kašeľ a zadýchanie sa pacienta pri chôdzi po schodoch.

Na Slovensku sa počet chorých na CHOCHP odhaduje na 350.000, ale lieči sa iba malý počet pacientov z uvedeného počtu, pretože toto ochorenie je stále výrazne poddiagnostikované. Štúdie naznačujú, že takmer 50 percent ľudí s klinicky významnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc nevie, že majú toto ochorenie, konštatovala Rozborilová s tým, že táto choroba sa vyskytuje nielen v staršom veku, ale dnes už sú aj mladí pacienti vo veku 25-30 rokov. Veľmi dôležité je podchytiť toto ochorenie v počiatočných štádiách, zlepšiť diagnostiku, spirometria by mala byť súčasťou preventívnych vyšetrení, zdôraznila Rozborilová.

Podľa slov Gabriela Šimka z Úradu verejného zdravotníctva SR je veľmi dôležitá výchova ľudí, najmä detí a mládeže v základných a stredných školách, informovanie o škodlivosti fajčenia a jeho vplyvu na vznik CHOCHP a ďalších chorôb.

Sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ľubica Rybárska uviedla, že dychový aparát je jedným z dôležitých pracovných nástrojov u speváka. Preventívne vyšetrenie pľúcnych funkcií je preto pre ňu osobne i jej kolegov nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o hlasové ústrojenstvo. Nemalo by to však byť len výsadou spevákov a ľudí pracujúcich s hlasom, ale samozrejmosťou pre všetkých, zdôraznila speváčka.

Jednou z aktivít Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti v súvislosti so Svetovým dňom CHOCHP bude vo štvrtok 18. novembra 2010 Deň otvorených dverí v ambulanciách pneumológie a ftizeológie na celom Slovensku s možnosťou spirometrického vyšetrenia pľúcnych funkcií.
Aktivity k Svetovému dňu CHOCHP vyvrcholia v sobotu 20. novembra osvetovým podujatím pre verejnosť v obchodnom centre pri Dunaji v Bratislave, kde budú môcť návštevníci získať informácie o príznakoch a prevencii pľúcnych ochorení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: