Každý môže svoju poisťovňu požiadať o vystavenie výpisu z účtu poistenca

Každý poistenec môže svoju zdravotnú poisťovňu (ZP) požiadať o výpis z účtu poistenca. Ten obsahuje zoznam výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok uhradených zdravotníckemu zariadeniu. Informuje tiež o zaradení poistenca do dispenzárnej starostlivosti prípadne do čakacej listiny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výpis teda môže poistenec použiť na kontrolu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Poistenci môžu o výpis požiadať dvoma spôsobmi. Elektronicky alebo podaním písomnej žiadosti. "V zmysle zákona je za vystavenie výpisu z účtu poistenca poplatok 0,66 eura," uviedla pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová. Ak poistenec zistí nezrovnalosti vo výpise z účtu, môže sa obrátiť na pobočku svojej poisťovne. "Ak nás kontaktuje poistenec a uvedie všetky informácie, ktoré potrebujeme na preverenie podania, začnú konať naši revízni lekári. Tí si poskytnuté údaje od poistenca overujú aj priamo na mieste v ambulancii alebo nemocnici," vysvetlila PR špecialistka ZP Dôvera Monika Laciková. "Stáva sa napríklad, že poistenec pri kontrole osobného účtu našiel vykázanú preventívnu prehliadku, na ktorej v skutočnosti nebol. Naši revízni lekári to preverili a potvrdilo sa, že išlo o neoprávnene, teda fiktívne vykázanú preventívnu prehliadku," konštatovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová s tým, že táto preventívna prehliadka nebola lekárovi uhradená.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: