Obväz hlási infekciu

Obväz hlási infekciu
Zdroj: bigstockphoto.com

Nový typ obväzového materiálu a náplastí zmenia farbu, ak sa rana nehojí riadne a nastanú v nej zápalové zmeny.

Oznámil to tím, ktorý viedla Sabine Truppová z Fraunhoferovho výskumného ústavu pre modulárne technológie na báze tuhých materiálov (EMFT) v Mníchove. Ide o veľmi vítanú pomôcku. Rany sa obväzujú kvôli ich ochrannej izolácii od vonkajšieho prostredia, avšak z času na čas ich treba skontrolovať. Vyžaduje to zväčša preväz, ktorý neraz býva bolestný pre pacienta a navyše znamená vážne riziko infekcie.

„Vyvinuli sme indikátorové farbivo, ktoré reaguje na rôzne hodnoty pH a integrovali sme ho do obväzu a náplasti. Zdravá pokožka a hojace sa rany majú zvyčajne pH pod 5. Ak táto hodnota stúpa, presúva sa z kyslého do zásaditého rozpätia, čo poukazuje na komplikácie hojenia rany. Ak je hodnota pH medzi 6,5 a 8,5, často to znamená prítomnosť infekcie a indikátorový farebný pásik spurpurovie,“ povedala Sabine Truppová.

Inteligentný obväzový materiál tak umožňuje pravidelne kontrolovať rany zvonka, bez narušenia procesu hojenia.

Pri výrobe farebného pásika musel tím zohľadniť potrebu chemickej stability farbiva, aby zostalo viazané k vláknam obväzu a náplasti a neprenikalo do rany. Farebná zmena však musela byť zreteľná a farbivo citlivo reagovať v potrebnom rozpätí pH. Sabine Truppová s kolegami chce následne zabudovať do obväzu optický senzor pre meranie presnej hodnoty pH, ktorá sa bude dať odčítať, čo uľahčí monitoring hojenia. Vedci pripravujú ostré skúšky nového obväzu na dermatologickej klinike univerzitnej nemocnice v Regensburgu. „Naše výskumy pH hodnoty akútnych a chronických rán preukázali, že v hojení zohráva kľúčovú úlohu,“ povedal tamojší lekár Philipp Babilas, ktorý bude na skúšky dozerať z medicínskeho hľadiska. Sabine Truppová s kolegami už hľadá priemyselného partnera pre komerčnú výrobu inteligentného obväzového materiálu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: