Odborníci diskutovali o dohľade nad prenosnými chorobami

Najmä otázky posilnenia dohľadu nad prenosnými ochoreniami v celej Európskej únii (EÚ) riešili odborníci na výročnom stretnutí na pôde Európskeho centra na kontrolu prenosných ochorení (ECDC) vo švédskom Štokholme. TASR informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.

Stretli sa tu národní koordinátori pre sledovanie surveillance prenosných ochorení v jednotlivých krajinách EÚ, ako aj ich partneri v oblasti informačných technológií. Členkou poradného zboru ECDC a národnou koordinátorkou pre sledovanie prenosných ochorení na Slovensku je Mária Avdičová z RÚVZ. Ako uviedla, nový európsky systém surveillance prenosných ochorení má za sebou tri roky činnosti. "Za tento čas sa európski epidemiológovia orientovali predovšetkým na zjednocovanie hlásenia prenosných ochorení z viacerých špecializovaných sietí, ktoré predtým sídlili v rôznych krajinách a údaje sa zbierali rôznymi metodikami, v rozličných intervaloch a za rozličných kritérií." Cieľom novozriadenej siete pre európsku surveillance bolo aj zaviesť pravidelné hlásenie vybraných prenosných ochorení, ktorých je zatiaľ zaradených do zoznamu 50. Je potrebné, aby hlásenie prenosných ochorení, údaje a celý monitoring boli porovnateľné, aby sa skvalitňovali a pokrývali celonárodné siete. Tento proces pokračuje a "ešte nám zostávajú integrovať do nového systému dve väčšie siete - pre monitoring nákaz preventabilných očkovaním a ochorení na nový variant CJD (Creutzfeldt Jakobova choroba)," uviedla Avdičová.

Dôležitou súčasťou rokovania bolo tiež ozrejmiť, aké zmeny budú v zbere dát o jednotlivých ochoreniach. Systém prešiel aj rokovaniami so zástupcami pre špecifické choroby, ktorí spolupracujú s ECDC. Na základe toho sa zosumarizovali niektoré požiadavky na zmeny v spektre údajov, ktoré sa pri jednotlivých chorobách zbierajú. Čo sa týka jednotlivých prenosných ochorení, odborníci nerobia rozdiely v prioritách. "Postupuje sa podľa diagnóz, ale v poslednom období sa veľa energie venovalo zlepšeniu systému hlásenia legionelóz - nákaz, ktoré sa šíria vzdušnou cestou. Legionella prežíva vo vodách, v klimatizácii, v aerosóloch vznikajúcich pri úprave vzduchu v hoteloch a pod.," pokračovala Avdičová. Výskyt legionelózy sa dostal aj do systému rýchleho varovania, ktorý upozorňuje na konkrétne miesta jej výskytu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: