SČK a Ministerstvo vnútra SR podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci

Dohodu medzi Ministerstvom vnútra (MV) SR a Slovenským Červeným krížom (SČK) o vzájomnej spolupráci a pomoci dnes v Bratislave podpísali minister vnútra Daniel Lipšic a prezidentka SČK Helena Kobzová.

"Je to prvá takáto komplexná zmluva medzi MV a SČK o spolupráci medzi našimi zložkami," uviedol pri tejto príležitosti Lipšic. Policajti, záchranári a hasiči sa často stretávajú pri riešení nehôd či prírodných katastrof s potrebou poskytovať urgentnú pomoc. "Preto je veľmi dôležité, že naše inštitúcie budú spolupracovať na tom, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov," dodal minister.

SČK mal v predchádzajúcom období podpísaných niekoľko dohôd s jednotlivými zložkami, ktoré spadajú pod MV, ako napríklad dohodu o spolupráci s Policajným zborom. Nová dohoda je však podľa Kobzovej vypracovaná komplexne, takže zastrešuje všetky oblasti, v ktorých SČK spolupracuje so spomínanými zložkami. "Napríklad v krízovom manažmente má SČK dva sklady, ktoré máme prepožičané od MV. V prípade rozličných prírodných a iných katastrof poskytujeme z týchto skladov priamu pomoc tak, ako to bolo tento rok pri povodniach," uviedla o konkrétnej spolupráci Kobzová.

V oblasti spolupráce s políciou sa napríklad dobrovoľníci Červeného kríža zúčastňujú na akcii Deň boja proti nehodovosti, v spolupráci so zložkami záchranného systému zase SČK organizuje Svetový deň pomoci. "Významnú úlohu zohrávame aj v rámci pátracej služby, ktorá takisto patrí do oblasti MV," dodala Kobzová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: