Mego Afek uvádza nový pulzačný pneumatický prístroj

Spoločnosť Mego Afek AC, Ltd., tu na MEDICA World Forum for Medicine, uvádza nový pulzačný pneumatický prístroj na zvýšenie cirkulácie krvi u pacientov, ktorým diagnostikovali ochorenie periférnej artérie (PAD).

Angio Press® poskytuje mierne aplikovaný vysokostlačený vzduch prostredníctvom tlakových odevov, ktoré sú naplnené vzduchom, prerušovaným spôsobom, od chodidiel a členkov nahor po lýtkach pacienta, ktorému diagnostikovali ochorenie periférnej artérie. Na konci série sa tlak zablokuje na dobu štyroch sekúnd a uvoľní sa, keď sa odevy vypúšťajú a potom nasleduje prestávka bez tlaku trvajúca 40 sekúnd. Táto prerušovaná pneumatická kompresia sa ukázala ako účinná metóda prevencie trombózy a lymfedému hlbokých žíl. Predbežné výsledky klinických štúdií prístroja Angio Press preukázali zlepšenie príznakov u pacientov s ochorením periférnej artérie dolných končatín, pričom tento prístroj môže pomôcť pacientom zlepšiť prítok krvi do ich dolných končatín a tak zachovať alebo zlepšiť ich pohyblivosť.

„Konzervatívna liečba sa uprednostňuje u pacientov, u ktorých sa vyskytuje občasné krívanie a ktorí dostávajú invazívnu liečbu v prípade vážnej ischémie končatín. Angio Press môže poskytnúť lekárom dôležitý doplnkový prostriedok terapie pacientov so stabilným stavom II. stupňa ochorenia periférnej artérie“, povedal profesor Avigdor Zelikovsky, bývalý vedúci cievneho oddelenia v izraelskom Rabin Medical Center. „Neinvazívne možnosti ako táto môžu umožniť pacientom zachovať si, alebo v mnohých prípadoch dokonca zlepšiť ich pohyblivosť bez vážnych ďalších vedľajších efektov a umožniť im žiť zdravším životným štýlom“.

Použiteľnosť Angio Press vychádza zo štúdie uskutočňovanej vo viacerých centrách, s náhodným rozdeľovaním, pričom ide o kontrolovanú a otvorenú štúdiu. Podľa údajov od 28 subjektov v Nemecku a Izraeli, dostávali pacienti v liečenej skupine liečbu krvnými doštičkami (aspirín alebo clopidigrel), cvičenia zamerané na chodenie a liečbu Angio Press raz denne pod dobu 3 hodín alebo dvakrát denne po dobu 1,5 hodiny. U týchto pacientov sa prejavilo zlepšenie vzdialenosti, na ktorej po prvý krát zaznamenali bolesť (začína krívanie), keď sa im po trojmesačnom trvaní liečby podarilo zlepšiť sa zo 75 metrov na 145 metrov, čo je výrazné zlepšenie o 70 metrov. U kontrolnej skupiny ktorá dostávala lieky a absolvovala cvičenie, sa podarilo dosiahnuť zlepšenie z hodnoty 79,5 metra na 96 metrov, čo znamená zlepšenie len necelých 17 metrov.

Medzi ďalšie výsledky patria zmena celkovej vzdialenosti, ktorú pacient prejde až do okamihu, keď už nemôže pokračovať (úplné krívanie), kde u prvej skupiny prišlo k zlepšeniu o 62,5 metra v porovnaní s výsledkami u druhej kontrolnej skupiny, kde došlo k zhoršeniu o 12 metrov. V žiadnej zo skupín, ktoré boli predmetom štúdie, sa nevyskytli žiadne závažné nepriaznivé účinky, aj keď u dvoch osôb bola zaznamenaná mierna nepohoda, keď bol ich počiatočný liečebný tlak nastavený na 120mm/Hg. Po nastavení tlaku lekárom sa tento stav zlepšil. „Angio Press aplikuje naše vedecké poznatky na zlepšenie prietoku krvi a zmiernenie bolesti“ povedal Yossi Mazel, viceprezident pre predaj a marketing spoločnosti Mego Afek. „Teraz sme schopní ponúknuť lekárom širšie spektrum riešení prerušovanej pneumatickej kompresie určenej na pomoc väčšiemu počtu pacientov pri zlepšovaní kvality ich života“.

O ochorení periférnej artérie

Ochorenie periférnej artérie je definované ako patologické upchanie tepien, s výnimkou srdcových a mozgových ciev. Dochádza k nemu, ak sa tepny v chodidlách, nohách, rukách a ramenách zanesú nánosom, ktorý spôsobuje ich zúženie a ťažký, obmedzený prietok krvi. Stvrdnutie týchto tepien sa nazýva ateroskleróza a môže poškodiť tkanivo tým, že ho pripraví o krv a tým o kyslík a výživné látky. Tomuto stavu je možné zabrániť a je možné ho liečiť.

O spoločnosti Mego Afek AC, Ltd.

Mego Afek sa špecializuje na výrobu neinvazívnych medicínskych prístrojov, systémov na kontrolu tlaku a vysokofrekvenčných zváraných produktov, vrátane nafukovacích konštrukcií a dielov. Medicínska divízia vyrába neinvazívne terapeutické medicínske systémy využívajúce stlačený vzduch na liečenie lymfatických porúch/porúch obehu a prevenciu voči trombóze hlbokých žíl; terapeutické systémy estetickej masáže a stacionárne cvičebné prístroje na zlepšenie obehu krvi. Medzi sortimentné skupiny patria naše svetoznáme terapeutické systémy Lympha Press®, využívajúce stlačený vzduch a systémy Phlebo Press, Plebo Press DVT a Ballancer®, určené na estetickú masáž. Produkty spoločnosti Mego Afek sa predávajú na celom svete prostredníctvom dobre etablovanej siete distribútorov. Naše medicínske a estetické produkty sa predávajú vo viac ako 30 krajinách v Európe, Ázii, v severnej a južnej Amerike, na Blízkom Východe a v Afrike. Angio Press, Lympha Press a Ballancer sú registrované obchodné značky spoločnosti Mego Afek AC, Ltd.

Zdroj: Mego Afek AC, Ltd.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: