Petičný výbor za zachovanie LVN sleduje kroky vedenia pri revitalizácii

Petičný výbor za zachovanie Leteckej vojenskej nemocnice (LVN), ktorý pred dvoma rokmi s týmto cieľom vyzbieral podpisy 13.500 občanov, bude podrobne sledovať víziu nového vedenia LVN na jej revitalizáciu. Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, ktorého zámerom je obnoviť lôžkový fond nemocnice, 2. novembra vymenoval nového generálneho riaditeľa Vladimíra Šafčáka, ktorý má do konca roka predložiť reálnejšie kontúry, respektíve varianty revitalizácie LVN.

Danica Klincková z petičného výboru očakáva razantné kroky pri obnove v minulosti špecializovaného zdravotníckeho zariadenia s celoštátnym významom, o ktoré boli v roku 2008 Košice a celý región okradnuté nekompetentným rozhodnutím. „Verejnosť očakáva všestrannú podporu z vedenia ministerstva a zodpovednú voľbu pri kreovaní riadiacich orgánov, obnovenie minimálne tých oddelení, ktoré existovali pred zrušením. Žiadame, aby bola nemocnici poskytnutá primeraná finančná podpora a záruky pre kvalitné personálne obsadenie a vybavenie na úrovni, aké má Bratislava a okolie,“ uviedla Klincková, ktorá má obavy z nedostatku financií pri splnení vyhlásení ministra a nového vedenia LVN zo začiatku novembra.

Ministerstvo zdravotníctva SR potrebuje podľa šéfa rezortu aj v Košiciach zvýšiť počet lôžok pre dlhodobo chorých alebo chronických pacientov, ktorých je na Slovensku nedostatok. Navyše Klinika gerontológie a geriatrie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je od 3. mája 2010 v prenajatých priestoroch LVN, tam podľa Uhliarika zostane, dokonca plánujú zvýšiť aj v nej počet zo súčasných 35 lôžok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: