Podpore práv autistov sa bude venovať odborný seminár

Podpore práv autistických osôb sa bude venovať seminár s názvom "Návrh osobitných opatrení na dosiahnutie praktickej rovnosti osôb s autizmom v Slovenskej republike a dobrá prax z Nórska". Seminár organizuje 25. novembra v Bratislave Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA).

Venovaný je druhej časti výskumného projektu "Podpora práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie prostredníctvom systému osobitných opatrení". "Jeho zámerom a dlhodobým cieľom je, aby osoby postihnuté autizmom mohli využívať tie isté práva ako ostatní," informovala TASR Mária Štubňová, predsedníčka SPOSA. Jedným z krátkodobých cieľov projektu je napríklad vypracovanie systému osobitných opatrení potrebných na dosiahnutie reálnej aplikácie práv na rovnaké zaobchádzanie u osôb s autizmom či informovanie verejnosti o problematike autizmu a nutnosti špecifického prístupu k osobám s autizmom vychádzajúceho z ich práv na rovnaké zaobchádzanie.

"Prítomným zástupcom pozvaných inštitúcií bude poskytnutá výstupná štúdia z druhej časti projektu pod názvom Štúdia osobitných opatrení nevyhnutných na dosiahnutie faktickej rovnosti osôb s autizmom," skonštatovala Štubňová. SPOSA je národná mimovládna organizácia na Slovensku, ktorá sa venuje problematike autizmu od roku 1994 a bola prvou organizáciou, ktorej vznik vzišiel z potrieb komunity rodín s členom postihnutým autizmom. V súčasnosti je národnou mimovládnou organizáciou združujúcou 17 organizačných jednotiek na celom Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: