Do prvého ročníka Univerzitnej kvapky krvi 2010 sa zapojilo 320 záujemcov

Do prvého ročníka Univerzitnej kvapky krvi 2010, ktorý v novembri zorganizovala Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, sa na štyroch odberných miestach zapojilo spolu 320 záujemcov z radov študentov, zamestnancov či priaznivcov univerzity. Akcia, ktorú realizovala UK v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR, sa začala 8. novembra 2010 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí. Mobilné odbery Univerzitnej kvapky krvi 2010 sa následne konali na vybraných fakultách univerzity v dňoch 9., 15. a 22. novembra 2010. Najväčší záujem o darcovstvo krvi prejavili študenti prvých ročníkov, ktorí tvorili viac ako tretinu všetkých darcov. Najviac študentov, ktorí sa zapojili do tejto univerzitnej akcie, navštevuje Prírodovedeckú fakultu UK (41 percent z celkového počtu darcov). "Našou povinnosťou je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať k istým hodnotám. Podujatia takéhoto druhu patria práve k tomu ľudskému, humánnemu rozmeru. Teší ma, že Univerzitná kvapka krvi vzbudila záujem v širokej akademickej obci," uviedol v tejto súvislosti rektor univerzity František Gahér s tým, že bude rád, ak sa z tohto podujatia stane tradícia. Univerzitná kvapka krvi okrem iného reagovala aj na pretrvávajúci nedostatok tejto tekutiny a jej permanentnú potrebu. Podľa štatistík Národnej transfúznej služby SR sa iba na Slovensku každoročne spotrebuje približne 180.000 transfúznych jednotiek červených krviniek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: