Ku koncu septembra predstavovali príjmy ZP viac ako 2,619 miliardy eur

Celkové príjmy zdravotných poisťovní (ZP) predstavovali ku koncu septembra tohto roka viac ako 2,619 miliardy eur. Ako informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka tak vzrástli o 5,77 percenta. Najvyšší nárast príjmov za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahla poisťovňa Dôvera, a to o 12,62 percenta. Druhý najvyšší percentuálny nárast vo výške 8,64 percenta dosiahla ZP Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vykázala nárast 3,31 percenta. Oproti roku 2009 zaznamenali zdravotné poisťovne najvýraznejšie zvýšenie v percentuálnom vyjadrení u príjmov z ročného zúčtovania poistného bežného roku a s výnimkou VšZP, aj u príjmov z ročného zúčtovania poistného z predchádzajúcich období.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: