Všetky náznaky reklamy liekov na predpis by sa mali vytratiť, uzniesol sa EP

Farmaceutické spoločnosti i lekári budú musieť o výrobkoch, určených na predpis, v prvom rade informovať, nie robiť si na ne reklamu. S takýmto mottom schválil dnes Európsky parlament dve nové legislatívne návrhy o pravidlách informovania o medikamentoch na predpis. Nariadenie, týkajúce sa pravidiel v celej únii i smernica, aplikovateľná na území členských štátov, prešli zákonodarným zborom únie veľkou väčšinou a nasledovať bude diskusia o nich v Rade EÚ, teda na úrovni členských štátov. Parlament si myslí, že by mali zmiznúť všetky náznaky regulárnej i skrytej reklamy na predpísateľné lieky nielen z televíznych obrazoviek, ale aj z rádií, či printovej tlače. Zreteľný marketing takýchto liekov už v únii platí, ale rozličná interpretácia tohto pravidla v členských krajinách vraj poskytuje len tenkú čiaru, oddeľujúcu reklamu od informovania. Podľa parlamentu aj experti z lekárskej oblasti by mali podať informácie o svojom vzťahu k výrobcovi liekov, pokiaľ budú prednášať o nejakom výrobku na verejnej udalosti či vyjadrujú svoj názor v médiách. EP apeluje aj na členské štáty, ktoré by sa mali postarať o "nezaujaté a objektívne" informovanie o liekoch, zahrnuté na letákoch, ako aj ich hodnotiacu správu. Rovnako je zodpovednosťou krajín, aby sprístupnili internetovú stránku pre pacientov s adekvátnymi údajmi o medikamentoch a ich sprístupnení aj hendikepovaným občanom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: