Liga proti rakovine darovala fakultnej nemocnici 10.000 eur

Oddelenia ambulantnej chemoterapie a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove (FNsP) získali finančný dar vo výške 10.000 eur. Hovorkyňa nemocnice Renáta Koziaková informovala TASR, že peniaze im venovala Liga proti rakovine a ide o časť peňazí, ktoré sa podarilo vyzbierať v rámci tohtoročného Dňa narcisov.

Obe pracoviská slúžia ako spádová oblasť pre onkologických pacientov z celého Prešovského kraja. Na oddelení ambulantnej chemoterapie ošetrili v minulom roku 22.000 pacientov. Oddelenie radiačnej onkológie je dokonca jediným svojho druhu v kraji. „V rámci svojich možností sa snažíme pracovisko vylepšovať, aby sme uľahčili našim pacientom už aj tak ťažkú situáciu a tiež im spríjemnili pobyt na našom oddelení,“ uviedla staničná sestra oddelenia ambulantnej chemoterapie Mária Kakaščíková. Žiadosť o finančnú pomoc zaslali po prvý raz a za peniaze zakúpili postele, matrace, odberové stoličky a infúzne stojany.

Naopak, Oddelenie radiačnej onkológie spolupracuje s Ligou proti rakovine už niekoľko rokov. Podľa primárky Magdalény Ďuríčkovej oddelenie poskytuje liečbu žiarením na nádorové i nenádorové ochorenia. Z príspevku zakúpili štyri kreslá pre kardiakov, polohovaciu posteľ a jeden antidekubitný elektrický matrac. Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom už od roku 1990. Jedným z jej najznámejších projektov je práve Deň narcisov, ktorého cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť spoločného úsilia v boji proti tejto zákernej chorobe a priblížiť problematiku ľuďom tak, aby sa z tejto choroby nestal strašiak. Vyzbierané financie sa následne prerozdeľujú na podporu psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov, služieb pre zlepšenie kvality ich života, prenosu výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: