V prvý decembrový deň si celý svet pripomenie Svetový deň AIDS

Ľudia z celého sveta si každoročne v prvý decembrový deň pripomínajú Svetový deň AIDS. Toto ochorenie v súčasnosti predstavuje celosvetový problém. Podľa organizácie UNAIDS koncom roka 2008 žilo na svete asi 33,4 milióna ľudí s HIV, z toho je asi 2,1 milióna detí mladších ako 15 rokov. "Len v roku 2008 bolo vo svete zaznamenaných 2,7 milióna nových infekcií HIV a na AIDS zomreli dva milióny ľudí," informoval na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave hlavný hygienik SR – zastupujúci Gabriel Šimko. Približne 40 percent nových prípadov v celosvetovom meradle je podľa riaditeľky kancelárie Svetovej zdravotnícke organizácie na Slovensku Dariny Sedlákovej hlásených vo vekovej skupine 15 až 24 rokov, pričom vo väčšine prípadov ide o nakazenie heterosexuálnym stykom. V súčasnosti žije 5,7 milióna ľudí v tejto vekovej skupine s HIV/AIDS. "Dodržiavanie liečby je však u týchto mladých ľudí často problematické," dodala Sedláková. Na Slovensku sa od začiatku monitorovania v roku 1985 potvrdilo 339 prípadov HIV infekcie, v 57 prípadoch sa vyvinul AIDS. Celkove na Slovensku umrelo na AIDS 37 ľudí. "Zaznamenávame každoročný nárast HIV/AIDS na Slovensku, pričom vyšší výskyt je mužov ako u žien," vysvetlil vedúci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Ján Mikas. Najvyšší výskyt je v Bratislavskom kraji a najnižší v Prešovskom. Najčastejším spôsobom prenosu je homosexuálny styk. Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie a posledným je už samotný AIDS. Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné a nedá sa mu predchádzať ani očkovaním. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom skúmaní, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: