V okrese Dunajská Streda bojujú pedagógovia proti drogám

V Dunajskostredskom okrese bojujú pedagógovia proti drogám. Program NE/hovorme o drogách vznikol v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku (ŽOS) v Dunajskej Strede a jeho autorky Ildikó Pőczová a Jana Svetlovská vytvorili aj špeciálnu metodiku pre jeho celoročnú realizáciu v predškolských a školských zariadeniach. Metodika vyšla dvojjazyčne, v slovenskom i maďarskom jazyku, vysoko ju hodnotil Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva SR udelilo aj akreditáciu. TASR informovala Jana Svetlovská s tým, že dvojdňové školenie, na záver ktorého dostali 20 účastníci z celého okresu osvedčenie a špeciálnu metodiku, sa uskutočnilo v Dunajskej Strede.

"Úvodná časť seminára bola venovaná celkovej problematike prevencie a rôznym možnostiam, ako ju úspešne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese. Špecifikom spomínaného programu je fakt, že sa dá s ním pracovať počas celého školského roka a zvlášť treba pripomenúť, že dôležité miesto tu zastupujú aj rodičia a rodinní príslušníci dieťaťa," vysvetlila Svetlovská. Program je podľa nej nadčasový a neustále aktuálny. Zaujímavosťou je aj možnosť prispôsobovať si jednotlivé aktivity konkrétnym podmienkam a skutočnosť, že sa tematicky nezameriava na drogy, ale na prevenciu tzv. všetkého zlého, čiže rôznych sociálno-patologických javov v spoločnosti. Práve neriešením takýchto problémov vzniká časom závislosť rôzneho druhu," vyzdvihla.

Jednotlivé témy preventívneho programu zahŕňajú osvojenie si systému práce s deťmi a následne vytvorenie vzťahu: rodič, dieťa, pedagóg. "Dôraz sa kladie na primerané informácie, dôležitosť hry v predškolskom i v mladšom školskom veku, podnecovanie úspešnej komunikácie, zodpovednosti, pozitívneho, ale pri tom aj zdravého kritického myslenia osobnosti. Deti treba efektívne motivovať pochvalou a v neposlednom rade viesť k sebapoznaniu," zdôraznila Svetlovská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: