Poslanci za SDKÚ-DS žiadajú preveriť postup ÚDZS v prípade zániku EZP

Poslanci Národnej rady SR za SDKÚ-DS Viliam Novotný a Peter Markovič majú podozrenie z pochybenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pri zániku Európskej zdravotnej poisťovne (EZP). Dnes preto požiadali predsedu úradu Jána Gajdoša, aby prešetril, či zánik poisťovne a proces prevodu jej poistencov bol v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach. Spoločnosť Medical care holding Ltd., ktorá bola jediným akcionárom EZP, doručila v máji 2008 ÚDZS oznámenie o zrušení spoločnosti EZP a jej vstupe do likvidácie. Hlavným dôvodom zániku mala byť novela zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že musia vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Poistenci zaniknutej poisťovne prešli do štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá je v súčasnosti zlúčená so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Koaliční poslanci dnes pripomenuli, že ÚDZS od konca januára 2008 vedel, aká bola predbežná účtovná závierka poisťovne za predchádzajúci rok. "Podľa nášho názoru boli naplnené ustanovenia zákona, na základe ktorých mal ÚDZS navrhnúť ozdravný plán a v prípade jeho neschválenia zaviesť nútenú správu." Novotný s Markovičom tiež okrem iného kritizujú to, že sa následne nevyužila možnosť odplatného prevodu poistného kmeňa. "Mohli sa tak získať finančné prostriedky na uspokojenie pohľadávok veriteľov, predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Záväzky EZP boli viac ako štyri milióny eur," poznamenali.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: