EK sa bude zaoberať načrtnutím spoločných pravidiel pre domácich miláčikov

Európska komisia bude musieť priniesť riešenie, kam do európskej legislatívy postaviť správne zaobchádzanie s domácimi miláčikmi. Členské štáty dnes na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov vec narábania s domácimi miláčikmi posunuli exekutíve únie, ktorá bude v celej veci ďalej rozhodovať. Návrh zaoberať sa bližšie touto problematikou vyšiel z iniciatívy belgického predsedníctva. Komisia bude teraz riešiť harmonizáciu pravidiel voľného pohybu, predaja a kúpy týchto zvierat či prenosu chorôb. EK preskúma legislatívne ukotvenie témy domácich psov a mačiek v ostatných členských štátoch a v dohľadnej dobe predstaví komplexné riešenie.

Rozhodnutie ministrov zaoberať sa problematikou životných podmienok domácich miláčikov na najvyššej úrovni privítali aj ochranárske organizácie. "Sme vďační belgickému predsedníctvu a najmä ministerke zdravotníctva Laurette Onkelinxovej za to, že upozornila na túto tému. Angažovanosť EÚ v oblasti zaobchádzania so psami a mačkami je veľkým krokom vpred k dosiahnutiu prosperity zvierat vo všeobecnosti," reagoval prezident organizácie Four Paws (Štyri labky) Helmut Dungler.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: