Na urgentnom príjme ošetria mesačne okolo 3500 detí

Ochorenia dýchacích ciest a kolapsové stavy prevládajú na oddelení urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave. Celkovo prejde týmto pracoviskom mesačne od 3200 do 3700 detí.

"Viac pacientov mávame počas sviatkov a víkendov, kedy sú všeobecní obvodní pediatri nedostupní. Počas víkendov ošetríme niekedy aj 300 detí," uviedol primár oddelenia urgentného príjmu Marcel Brenner. V tomto období lekári najčastejšie ošetrujú pacientov s ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest - laryngitídy či bronchitídy a rôzne alergické prejavy. U starších detí sú to kolapsové stavy, vyčerpanie, bolesti a úrazy.

"Kolapsové stavy sú výsledkom istej nerovnováhy medzi aktuálnou kondíciou chorého dieťaťa a tlakom alebo faktormi prostredia, ktoré na deti vplývajú,“ objasnil primár. Kým počas leta sú kolapsové stavy spravidla spôsobené slabšou hydratáciou, únavou a expozíciou vysokej teploty, v tomto období to býva únava a vyčerpanosť v rámci bežného ochorenia, ak dieťa nebolo adekvátne doliečené alebo počas liečby bolo vystavené rôznym záťažovým situáciám. Prevenciou týchto stavov je správna životospráva - dostatok tekutín a pravidelná strava bohatá na vitamíny.

Pre ambulantných pacientov sú určené aj expektačné lôžka na krátkodobé sledovanie zdravotného stavu. Dieťa je monitorované prístrojom, personálom a prítomný pri pozorovaní a liečbe svojho dieťaťa je aj rodič. "Zatiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi reakciami rodičov na starostlivosť na expektačných lôžkach,“ poznamenal Brenner. Rodičia sa často domnievajú, že expektačné lôžka umožnia vyhnúť sa hospitalizácii ich dieťaťa. "Deti, ktoré majú byť hospitalizované, sa hospitalizácii nevyhnú. Expektačné lôžka sú určené pre ambulantných pacientov. Sú na nich umiestňované deti, ktoré by sme o pár hodín pozvali na kontrolu, aby sme zistili, ako odpovedajú na liečbu, ktorú dostali v ambulancii," vysvetlil primár.

Expektačné lôžka sa využívajú pri kolapsových stavoch, ľahkých dehydratáciách, intoxikáciách alkoholom a podobne. TASR informácie poskytla hovorkyňa DFNsP Bratislava Dana Kamenická.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: