Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS funguje pri RÚVZ od roku 1993

Medzinárodný deň boja proti AIDS (1.12.) je od svojho vzniku jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie o tomto globálnom zdravotnom probléme. Ľudia na celom svete vrátane Slovenska si v tento deň pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. TASR informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

"V Banskobystrickom kraji bolo celkove od začiatku vyšetrovania v roku 1985 zaevidovaných 23 HIV pozitívnych ľudí, u siedmich z nich už prepuklo ochorenie AIDS," uviedol Pavol Lokša z odboru epidemiológie RÚVZ, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak niekto trvá na anonymnom vyšetrení, pridelia mu kódové označenie a vyšetria ho anonymne. "Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom," dodal Lokša.

Spomínaná poradňa vznikla pri banskobystrickom RÚVZ v roku 1993. V tomto roku v nej odobrali k 27. novembru 206 vzoriek krvi na zisťovanie protilátok proti vírusu HIV. Z nich 32 bolo anonymných. Zároveň volalo počas roku 2010 na linku poradne 149 klientov ohľadom poradenstva a problematiky HIV/AIDS. Ako hovorkyňa povedala, súčasťou činnosti poradne je už štvrtý rok aj realizácia projektu Hrou proti AIDS. Jeho cieľom je, aby mládež prostredníctvom hry získala základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiaducim otehotnením. V roku 2010 túto hru absolvovalo vyše 200 žiakov a študentov z okresu Banská Bystrica.

"Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon)," povedala hovorkyňa. Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS. Medzinárodný deň boja proti AIDS si každý rok pripomíname pod novým heslom poukazujúcim na rôzne aspekty problematiky tohto ochorenia. Tento rok je hlavnou témou univerzálny prístup k liečbe a ľudské práva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: