Sviečkový pochod - Svetový deň boja proti AIDS

Sviečkový pochod - Svetový deň boja proti AIDS
Zdroj: bigstockphoto.com

Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje 1. decembra, pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, kampaň Sviečkový pochod už po štrnástykrát. Práve v tento deň si ľudia na celom svete pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie.

Cieľom kampane je vyzdvihnúť potrebu boja s HIV/AIDS, upozorniť verejnosť, že problematika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti a odstrániť diskrimináciu, strach a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV. V rámci kampane budú organizované Sviečkové pochody po celom Slovensku, besedy na školách, informačné stánky v nákupných centrách a ankety na verejných miestach.

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. júna 2010 infekcia HIV diagnostikovaná u 329 občanov, z tohto počtu bolo 276 mužov a 53 žien. V roku 2009 bolo laboratórne potvrdených 45 nových prípadov HIV u občanov SR, čo predstavuje druhý najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku od začiatku monitorovania HIV/AIDS v SR. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 43 úmrtí u osôb s HIV. Najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je v Bratislavskom kraji. V závislosti od spôsobu prenosu vírusom HIV sa nakazilo 188 homosexuálnym stykom, 81 heterosexuálnym stykom, 8 injekčnou aplikáciou drog a v ostatných prípadoch nebol spôsob prenosu určený. Za posledných osem rokov bol zaznamenaný každoročný nárast počtu prípadov HIV infekcie.

Na Slovensku bola HIV infekcia od roku 1986 diagnostikovaná u 110 cudzincov, z toho 7 prípadov bolo diagnostikovaných v roku 2009.

Kampaň Sviečkový pochod sa začala v roku 1997 v Leviciach a dnes je organizovaná nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách sveta. Pripnutím červenej stužky, ktorá sa stala medzinárodným symbolom boja proti HIV a AIDS môže verejnosť vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

Sviečkový pochod, svetový deň proti AIDS, 21. december, plagát

Autor článku: Mgr. Jana Petrová, SČK

Dátum zverejnenia: