Na výber poisťovne majú rodičia novorodenca 60 dní

Rodičia novorodencov majú 60 dní na to, aby sa rozhodli, v ktorej zdravotnej poisťovni (ZP) bude ich dieťa poistené. Dovtedy uhradí všetky náklady za zdravotnú starostlivosť dieťaťa poisťovňa jeho matky. "Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa," vysvetlila Judita Smatanová, hovorkyňa ZP Union. To isté platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy, ale tiež pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

Prihlášku je už v súčasnosti možné podať nielen osobne alebo poštou, ale aj elektronicky. K vyplnenej prihláške je podľa Smatanovej potrebné doložiť fotokópiu rodného listu novorodenca a fotokópiu rodného listu občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Rodičia nemusia pre svoju ratolesť vybrať tú istú poisťovňu ako majú oni sami. Naopak, pred tým, ako tak urobia, je dobré zistiť si všetky dostupné informácie a zvážiť všetky výhody a nevýhody.

"Ak zákonný zástupca alebo osoba oprávnená konať v mene poistenca prihlášku podá v ustanovenej lehote, to je do 60 dní od narodenia dieťaťa v inej zdravotnej poisťovni, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie až do času potvrdenia prihlášky inou ZP," vysvetlila Smatanová. Pritom príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa poistená jeho matka. Na rodné číslo matky a preukaz zdravotného poistenia matky čerpá novorodenec prvých 60 dní od narodenia aj zdravotnú starostlivosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: