Všetky lieky na zriedkavé ochorenia na Slovensku hradia poisťovne

Dostupnosť liekov na vzácne ochorenia je na Slovensku podľa odborníkov relatívne priaznivá. Z celkového počtu 59 liekov registrovaných v EÚ k 1. januáru 2010 bolo k uvedenému dátumu na Slovensku kategorizovaných 40,7 percenta.

"Všetky kategorizované lieky pre zriedkavé ochorenia sú na Slovensku 100-percentne hradené zdravotnými poisťovňami, polovica z nich je dostupná aj pre detských pacientov, čo je dobrý trend," uviedla Magdaléna Kuželová z Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi tzv. vzácne ochorenia patria napríklad rakovina obličiek či pľúcna artériová hypertenzia. Takéto zriedkavo sa vyskytujúce diagnózy zahŕňajú 6000 až 8000 chorôb a z nich približne 80 percent má genetický pôvod. Odhaduje sa, že v EÚ nimi trpí približne 30 miliónov obyvateľov. "Európska únia definuje tieto ochorenia ako ochorenia, ktoré sa vyskytujú u menej ako piatich pacientov na 10.000 obyvateľov," vysvetlila Kuželová. K ojedinelým patria napríklad mnohé onkologické, metabolické, imunologické, svalovo-kostrové, neurologické, respiračné či cievne ochorenia.

Ich liečba je podľa Kuželovej ťažšia. Ojedinelý výskyt ochorení má pre pacientov viaceré negatívne medicínske a sociálne dôsledky. Keďže poznatky o nich nie sú vždy dostačujúce, sťažené sú aj podmienky na vývoj liekov. "V roku 2000 Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá podporuje a stimuluje výrobcov liekov pre pacientov so vzácnymi ochoreniami," dodala Kuželová s tým, že ide o stimuly ako trhová exkluzivita, poradenstvo pri vývoji liekov či znížené poplatky za registráciu liekov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: