Osteoporóza a kvalita života

Osteoporóza a kvalita života
Zdroj: bigstockphoto.com

Oseoporóza je charakterizovaná znížením obsahu kosti, zmenami mikroštruktúry a funkcie kosti. Dôsledkom týchto zmien je znížená kvalita kostného tkaniva a zvýšené riziko zlomenín kostí. Toto riziko je vysoké a predstavuje hlavný problém ohrozenia pre pacienta. Keď sa povie slovo osteoporóza, uvažujeme teda najskôr o kvalite kostí a zlomeninách, ku ktorým môže v dôsledku tohto ochorenia dôjsť. Osteoporóza však môže hlboko ovplyvniť celý život pacienta aj jeho okolie. Otázka kvality života pri osteoporóze je veľmi významná, aj keď nie všetci pacienti trpia rovnakými duševnými a spoločenskými problémami.

Život riadený osteoporózou

Keď sa ľudia dozvedia, že oni sami alebo niektorý člen ich rodiny má osteoporózu, môžu začať trpieť úzkosťou, a to hlavne vtedy, ak bola diagnóza stanovená na základe netraumatickej – neúrazovej zlomeniny. Uvedomia si možné dôsledky a stanovia si za cieľ vyhnúť sa ďalším zlomeninám. Následne sa tak môžu zriekať činností, ktoré sú dôležité pre kvalitný život (boja sa chodiť nakupovať, chodiť do spoločnosti alebo prestanú cvičiť).

Je dôležité nedovoliť osteoporóze, aby zúžila náš svet. Nemali by ste prestať, ale skôr začať robiť veci trochu inak (napríklad chodiť na nákupy v čase, keď tam nie je toľko ľudí, alebo si oddýchnuť, keď vás bolí chrbát)! Bohužiaľ, po prvej zlomenine pravdepodobnosť ďalších zlomenín vzrastá a mnohým ľuďom spôsobí druhá zlomenina zmenu úzkosti do depresie spojenej so stratou chuti do jedla, pocitmi neužitočnosti a beznádeje. Ak má niekto tieto príznaky viac ako dva týždne, mal by navštíviť lekára. Depresiu pri osteoporóze treba liečiť.

Dobré rady na správne držanie tela

Depresia nie je jediným javom, ako osteoporóza ovplyvňuje pocity ľudí. Keďže vzhľad je veľmi dôležitý pre nás všetkých, snažíme sa vyzerať mlado. Osteoporóza však robí jedincov staršími, hlavne ľudí so skrivenou chrbticou v dôsledku opakovaných zlomenín. Tomuto javu do istej miery môžeme čeliť vhodným oblečením.

Zlomeniny na základe osteoporózy ovplyvňujú kvalitu života hlavne tým, že ľudia nemôžu vykonávať bežné práce, napríklad upratovanie, nákup potravín, varenie. Tieto obmedzenia ohrozujú dva aspekty života: nezávislosť a vitalitu. Mnohí zisťujú, že sú predsa len schopní pracovať alebo byť užitoční v domácnosti, ak si rozdelia svoje úlohy na kratšie časové úseky a ak obmedzia sedavú prácu.

Napríklad ak, sa postavíte každú polhodinu, umožníte úpravu svalového zaťaženia a zrovnanie kostry. Pri domácich prácach alebo v záhradke je dôležité vnímať postoj tela a vyhnúť sa súčasnému ohýbaniu a otáčaniu. Skôr sa ohnite v kolenách, než by ste sa predkláňali. Naučte sa s chránenou pozíciou chrbtice správne dvíhať predmety zo zeme, vysávať, hrabať a okopávať v záhradke…

Skúste používanie plátenného ruksaku (nielen na prenesenie nákupu, ale aj napríklad pri prechádzkach s jednokilogramovou záťažou) s cieľom udržať si správny postoj a bojovať proti vytváraniu guľatého chrbta. Skúste si nájsť vlastné pružné riešenie problémov.

Ďalšou oblasťou, v ktorej môže mať osteoporóza významný vplyv na kvalitu života, je voľný čas. Popri pravidelnom odporučenom cvičení zaraďte do svojho programu prechádzky na čerstvom vzduchu v nenáročnom teréne (odporúča sa denná pravidelnosť v trvaní jednej hodiny), bicyklovanie s upravenou výškou riadidiel po rovnej ceste.

Pomoc okolia

Najvýznamnejším dôsledkom osteoporózy je bolesť, ktorá najviac ovplyvňuje kvalitu života. Obmedzuje schopnosť pracovať alebo oddychovať a výrazne znižuje psychickú pohodu a schopnosť spoločenského styku. Najmä výskyt zlomenín je spojený s bolesťou. Niektorí ľudia si myslia, že oddych na lôžku bolesť zníži. V skutočnosti dlhá nečinnosť osteoporózu len zhorší.

Akútna bolesť obyčajne pominie po zhojení zlomeniny. Avšak, chronická bolesť spojená s mnohopočetnými zlomeninami chrbtice, je väčšou hrozbou. Je dôležitá správna kombinácia protibolestivých liekov a fyziatrických procedúr, prípadne ortéz podľa ordinácie lekára.

Zo všetkých spôsobov, ktorými osteoporóza ovplyvňuje život, sú najmenej známe sociálne dosahy. Veľký význam majú priatelia, rodinní príslušníci, združovanie, podporné skupiny. Pacienti s takýmto zázemím zvládajú osteoporózu oveľa lepšie. Veľký význam má i pochopenie okolia a poskytovaná pomoc. V medziľudských vzťahoch je dôležitý vyrovnaný pomer medzi prijímanou a poskytovanou pomocou.

Osteoporóza môže tento „správny“ tradičný pomer narušiť. Ľudia so zlomeninami a bolesťou nemôžu odplatiť poskytnutú pomoc a sú nútení uvažovať o iných cestách, ako dosiahnuť určitú rovnováhu vo vzťahoch. Treba byť v tejto oblasti veľmi citlivý a uvedomiť si, že dnes pomoc poskytujeme, zajtra ju môžeme potrebovať sami. Do budúcna môžeme očakávať zvyšovanie počtu ľudí s osteoporózou. Vzhľadom k tomu, že najrýchlejšie rastúcou vekovou skupinou vo svete sú ľudia nad 80 rokov, možno predpokladať, že počet ľudí s osteoporózou porastie podobne. Je preto stále dôležité vyhľadávanie rizikovej skupiny obyvateľov a včasná diagnostika osteoporózy denzitometrickým vyšetrením s náväznosťou komplexnej liečby tohto ochorenia. Je dôležité porozumieť ďalekosiahlym dôsledkom osteoporózy vo všetkých aspektoch života dospelých a venovať pozornosť nielen liečbe choroby, ale tiež celému postihnutému človeku.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: