Atopická dermatitída

Atopická dermatitída
Zdroj: bigstockphoto.com

Atopická dermatitída predstavuje chronicky recidivujúce kožné ochorenie, ktoré v dnešnej dobe patrí medzi najčastejšie kožné choroby. V posledných rokoch počet nových pacientov s touto diagnózou prudko stúpa.

Atopická dermatitída najčastejšie začína už v detskom veku. Na jej vzniku sa podieľajú jednak genetické faktory a jednak faktory vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia daného organizmu. Mnohé látky z vonkajšieho prostredia, ale aj vnútorné fokálne infekcie a psychické stresy, predstavujú nielen spúšťače ochorenia, ale sú zodpovedné aj za zosilnenie už vzniknutých symptómov a za vznik recidív.

Svrbiaca pokožka

Základným patologickým mechanizmom atopickej dermatitídy je to, že koža reaguje nadpriemerne prudkou obrannou zápalovou reakciou proti v princípe neškodným latkám takzvaným alergénom, akými sú napr. prach, roztoče, pele, zložky potravín,  srsť zvierat, kovy, syntetické materiály a mnohé ďalšie látky.

Atopická dermatitída je často spojená s pozitívnou rodinnou, ale aj s pozitívnou osobnou anamnézou na sennú nádchu a bronchiálnu astmu. Toto kožné ochorenie najčastejšie začína už v 3. mesiaci života, a to tvorbou neostro ohraničených zápalovo povrchovo infiltrovaných červených šupinatých svrbivých ložísk na lícach, rukách a na trupe.

V predškolskom veku až do obdobia puberty sa lokalizuje do typických flekčných lokalít ako sú zakolenné a lakťové jamky, krk, šija, okolie členkov a zápästí. Ak pretrváva až do dospelosti prechádza do pruriginóznej formy, ktorá sa prejaví tvorbou silne svrbivých červených vyrážok hlavne na rukách a predkoleniach. Spoločným znakom atopickej dermatitídy v každom veku je sucha drsná ošupujúca sa koža a silné až mučivé svrbenie kože na miestach jej zapálených prejavov.

Vhodná liečba

U všetkých pacientov s atopickou dermatitídou je koža pre nedostatok kožných tukov suchá, má vrodenú zníženú schopnosť udržiavať prirodzenú vlhkosť, v dôsledku čoho stráca jednu zo svojich funkcií a to obrannú bariéru proti látkam vonkajšieho prostredia. Je preto veľmi dôležité každodenné hydratovanie atypickej kože lokálnymi prípravkami.

Atopická koža je náchylnejšia na osídlenie vírusmi a baktériami. Bakteriálna superinfekcia sa prejaví na mieste zapálených ložísk ich mokvaním a tvorbou medovožltých chrást. Vyliečenie atopickej dermatitídy kauzálnou liečbou nie je možné. Je však možné preventívne zabrániť vzniku recidív tohto kožného ochorenia, a to dodržiavaním zásad atopickej životosprávy. Rovnako je možné preliečiť už vzniknuté prejavy na koži lokálnou alebo aj celkovou terapiou.

Liečba atopickej dermatitídy je dlhodobá, veľmi náročná a jedná sa o komplexný proces, ktorého kladný výsledok nezávisí len od správne zvolenej dermatologickej liečby, ale aj od zodpovedného a veľmi trpezlivého prístupu samotného pacienta, ktorý musí dodržiavať všetky zásady a pravidlá atopickej životosprávy, aby mal atopický ekzém pod kontrolou.

Autor článku: MUDr. Renáta Kurišová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: