Slovenské nemocnice nepriznávajú nozokomiálne nákazy

Nemocničné nákazy sa vo vyspelých krajinách Európy a v USA zistia u päť až osem percent hospitalizovaných pacientov. Minuloročné štatistiky zo Slovenska naopak hovoria o tom, že nozokomiálne nákazy postihnú asi pol percenta pacientov, pričom jedna tretina slovenských nemocníc nenahlásila jediný prípad. Ako dnes poukázal prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz v SR Rastislav Maďar, zatváranie očí pred týmto problémom škodí pacientom aj nemocniciam, keďže liečba týchto nákaz si môže ročne vyžiadať milióny eur.

Nozokomiálne infekcie vznikajú v súvislosti s lekárskym ošetrením či vyšetrením a prejavia sa počas pobytu alebo krátko po prepustení pacienta z nemocničného zariadenia. Platná legislatíva prikazuje primárom oddelení písomné nahlásenie každého výskytu nozokomiálnej infekcie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do 48 hodín od jeho zistenia. Podľa hlásení takáto infekcia postihla vlani pol percenta z vyše 1,1 hospitalizovaných. Ako upozornil Maďar, viac nákaz pritom hlásili psychiatrické oddelenia (1,4) ako chirurgické (0,4 percenta). "Je to smiešne," poznamenal.

Predsedníčka Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz v Českej republike Renata Podstatová ozrejmila, že 60 až 80 percent nákaz sa prenesie kontaminovanými rukami zdravotníkov. Za významnú prevenciu sa preto považuje správne a časté umývanie rúk, ako aj používanie jednorazových pomôcok. Podstatová upozornila, že tento problém sa pritom netýka iba nemocníc, ale aj ambulancií. "Nozokomiálne infekcie predstavujú najzávažnejší a najdrahší epidemiologický problém civilizovaných krajín. Bohužiaľ, na rozdiel od väčšiny z nich, je tento problém ako v Českej republike, tak aj na Slovensku dlhodobo ignorovaný," konštatovala Podstatová. Poukázala na to, že nemocnice upozorňujú na nedostatok financií, na druhej strane "nezmyselne" šetria na samotných prostriedkoch prevencie ako rukavice či dezinfekcia. Práve týmito prostriedkami možno podľa nej ušetriť tretinu nákladov vynaložených na boj s infekciami. Z hľadiska prevencie je podľa Maďara spoločným problémom slovenských zdravotníckych zariadení predovšetkým nízka kapacita pre izoláciu pacientov, chýbajúce pravidlá pre hygienu rúk ošetrujúceho personálu, nedostatočné zásady bariérovej techniky a nedôsledná kontrola ich dodržovania. Nozokomiálne infekcie tak môžu následne ohroziť život pacienta, predĺžiť jeho hospitalizáciu, ako aj zvýšiť náklady na liečbu.

Nozokomiálne nákazy postihnú ročne v Európskej únii asi štyri milióny pacientov. Vyšší výskyt nozokomiálnych nákaz sa zisťuje na invazívnych pracoviskách (Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, chirurgia, traumatológia, urológia, dialýza a iné) a na oddeleniach s väčším počtom pacientov s poruchou imunity. V závislosti od druhu oddelenia sa líši aj prevažujúci druh nozokomiálnych infekcií, napríklad ranové na chirurgických pracoviskách, močové na urológii a geriatrii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: