Výskum neurobiológov môže výrazne napomôcť pacientom

Košickí neurobiológovia boli v tomto roku úspešní pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Tri granty v celkovej hodnote 5,22 milióna eur zabezpečia komfortnejší prístup k prístrojovému vybaveniu a technických prostriedkov potrebných pre experimenty v oblasti diagnostiky a terapie ochorení mozgu a miechy.

"Neurobiologický ústav (NbÚ) SAV v Košiciach je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré je vedecky zamerané výlučne na problematiku centrálneho nervového systému," povedal riaditeľ NbÚ Ivo Vanický, ktorý je aj garantom projektu Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum. V spolupráci s Tkanivovou bankou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a University of California San Diego chcú dosiahnuť prepojenie pracovísk, inštitúcií a odborníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom ľudského mozgu. "Centrum excelentnosti sa po stránke vybavenia pre oblasť buniek stane plne kompatibilné s najlepšími svetovými pracoviskami v tejto oblasti,“ dodal Vanický. Podľa riaditeľa Tkanivovej banky Jána Rosochu je však dôležitá aj udržateľnosť projektu. "Nestačí získať finančné prostriedky na technológiu. Vláda by mala rozhodne zmeniť politiku podpory vedeckej činnosti, pretože takéto vybavenie si bude vyžadovať aj špecializovaných odborníkov a obávam sa, že nám na to budú chýbať zdroje," spresnil Rosocha. Dodal tiež, že byrokratické postupy, ktoré musia žiadatelia o európsky grant podstúpiť, často znechutia tých, ktorí by mali v prvom rade tvoriť a nie venovať sa zbytočnej administratíve.

Ďalším úspešným projektom je Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe trumou poškodenej miechy. Ako uviedla garantka projektu Nadežda Lukáčová, dôvodom záujmu o tento problém je fakt, že človek s poškodením miechy po úraze sa častokrát dostane k lekárovi neskoro, čo má zväčša za následok trvalé následky. "Chceme umelo vyvolať u pokusných zvierat ochrnutie dolných končatín a obnažením poškodeného úseku miechy a jeho terapeutickým preplachovaním chceme navodiť stav, kedy by sa vrátila schopnosť chôdze," povedala Lukáčová. Profesor Martin Maršala z univerzity v San Diegu doplnil, že na poškodené miesto sa implantuje plastová komôrka, ktorá by mala postupne zabrániť odumieraniu tkaniva. "Veríme, že náš postup neskôr zachráni mnoho životov a po nehodách bude menej ochrnutých pacientov," dodal Maršala.

Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej smrti požitím nešpecifických stresorov je tretím projektom neurobiológov z Košíc, ktorý bol podporený z EÚ. Garant projektu Jozef Burda z NbÚ uviedol, že výskum bude zameraný na možnosť záchrany najcitlivejších nervových buniek v mozgu pri nedostatočnom krvnom zásobovaní. "Náš spôsob liečby umožní dvojnásobne predĺžiť dobu prežívania mozgových buniek a zachránené bunky si navyše zachovajú podstatnú časť svojej funkcie," povedal Burda, pričom dodal, že by to mohlo mať obrovský vplyv napríklad pre pacientov po mozgovej príhode.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: