ZP Dôvera počíta s nižšími príjmami, ako pôvodne predpokladala

Rozpočet zdravotnej poisťovne Dôvera na rok 2011 predpokladá celkové príjmy bez efektu prerozdeľovania poistného vo výške 925,9 milióna eur, čo predstavuje pokles oproti odhadovanej skutočnosti roku 2010 o 16 miliónov eur, teda o 1,7 percenta. Rozpočet poisťovne na nasledujúci rok dnes na svojom rokovaní vzala na vedomie vláda SR. Príjmy z poistného by mali dosiahnuť výšku 922,5 milióna eur, čo je o 16,9 milióna eur, teda o 1,8 percenta medziročne menej. Poistné za ekonomicky aktívnych poistencov je rozpočtované sumou 590,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,2 percenta, teda o 18,4 milióna eur. Celkové výdavky Dôvery vrátane prerozdeľovania sú rozpočtované na rok 2011 vo výške 909,3 milióna eur a teda sú o päť percent medziročne nižšie. Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú rozpočtované vo výške 742,5 milióna eur, čo predstavuje mierny medziročný prírastok o 1,6 milióna eur (o 0,2 percenta). Ako sa ďalej uvádza v návrhu rozpočtu, výdavky na ZS na jedného poistenca tak dosiahnu 528 eur a medziročne zostávajú takmer nezmenené.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: