Prílišna čistota škodí

Prílišna čistota škodí
Zdroj: bigstockphoto.com

Mladých ľudí, ktorí nadmerne používajú triklosanové antibakteriálne mydlá, viac postihujú alergie. Imunitný systém dospelých zasa poškodzuje vystavenie vyššiemu množstvu bisfenolu A.

V časopise Environmental Health Perspectives to oznámil štvorčlenný tím, ktorý viedla Allison Aiellová z Michiganskej univerzity v Ann Arbore. Prvou autorkou článku bola jej kolegyňa Erin Reesová Claytonová. Triklosan je chemická látka zo skupiny fenolov. Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) preň schválila formálne meno 5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoxy)fenol. Vo veľkom rozsahu sa využíva napríklad v antibakteriálnych mydlách, zubných pastách, perách, baleniach plienok a rôznych lekárskych zariadeniach.

Bisfenol A (BPA) je chemická látka s dvoma fenolovými funkčnými skupinami. Tu je formálne meno IUPAC 4,4'-dihydroxy-2,2-difenylpropán. Používa sa v mnohých plastoch a napríklad aj v ochranných poťahoch potravinových konzerv. Triklosan i BPA patria medzi environmentálne jedy. Presnejšie do skupiny tzv. endokrinných disruptorov, čo sú látky, ktoré narúšajú (nielen) ľudské zdravie a správne fungovanie základných životných funkcií tým, že v tele napodobňujú činnosť hormónov respektíve priamo ovplyvňujú činnosť skutočných hormónov. Allison Aiellová s kolegyňami použili údaje z prieskumu v rámci celých USA, ktorý pokrýval roky 2003-2006. Vzorka zahŕňala dospelých a deti nad šesť rokov. Bádateľky porovnávali obsah triklosanu a BPA v moči s obsahom cytomegalovírusových (CMV) protilátok v krvi a diagnózami alergií alebo sennej nádchy.

"Zistili sme, že viac ako osemnásťroční ľudia vystavení väčším množstvám BPA mali aj viac CMV protilátok, čo poukazuje na narušenie imunitného systému," povedala Erin Reesová Claytonová. U 18-ročných a mladších vystavených väčším množstvám triklosanu sa zasa vyskytovalo viac alergií a prípadov sennej nádchy. "Poznatky o tomto vplyve triklosanu v mladších vekových skupinách zjavne podporujú tzv. hygienickú hypotézu, ktorá tvrdí, že ak žijeme vo veľmi čistom a hygienickom prostredí, môže to mať vplyv na naše vystavenie mikroorganizmom prospešným pre vývoj imunitného systému. Niektorí ľudia tak môžu byť až príliš čistí na to, aby to ešte bolo pre ich vlastné dobro," povedala Allison Aiellová.

Zdôraznila, že účinky triklosanu a BPA na imunitný systém odhalili už skoršie výskumy na zvieratách, no tento je prvý, ktorý sa zameral na vzťah vystavenia triklosanu a BPA a fungovania ľudského imunitného systému. Zaujímavý bol poznatok, že u ľudí nad 18 rokov viac BPA súviselo s vyššou hladinou CMV protilátok, no u mladších ľudí to bolo presne naopak. "To naznačuje, že reakciu imunitného systému ovplyvňuje fáza života, v ktorej sme vystavení BPA a zjavne aj jeho množstvo a dĺžka vystavenia jeho účinkom," doplnila Erin Reesová Claytonová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: