ÚDZS nezistil závažné porušenia legislatívy pri dohľade v poisťovni Union

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezistil v súkromnej poisťovni Union závažné porušenia platnej legislatívy. Ako dnes ozrejmil šéf úradu Ján Gajdoš, dohľad, ktorý sa tu realizoval od 19. októbra do konca novembra, odhalil iba jeden problematický bod, a to neuhrádzanie faktúr v lehote splatnosti. Poukázal však na to, že poisťovňa faktúry uhrádza najneskôr do 30 dní po termíne, čím dodržiava podmienky platobnej schopnosti.

Dohľadom na mieste sa zistilo neuhradenie faktúr v termíne splatnosti v dvanástich prípadoch z osemnástich náhodne vyžiadaných faktúr. Union porušila zákon o zdravotných poisťovniach tým, že nedodržala splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 30 dní od doručenia účtovného dokladu, respektíve nedodržala podmienky zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Podľa Gajdoša najmenšia poisťovňa na slovenskom trhu vykázala ku koncu septembra priebežne stratu 878.000 eur. Priblížil, že Union očakáva, že koncom roka by mal skončiť v mínuse 3,4 milióna eur, čo je dôsledok nákladov potrebných na založenie a prevádzku poisťovne počas prvých rokov jej pôsobenia. Gajdoš však pripomenul, že poisťovňa má základné imanie vo výške 72 miliónov eur, pričom zákon stanovuje 3,3 milióna eur.

Nový šéf úradu Gajdoš, ktorý do funkcie nastúpil koncom augusta, hneď po svojom nástupe nariadil dohľad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ten ukázal, že štátna poisťovňa je v strate takmer a dlhodobo neplní obchodno-finančný plán. Následne začal úrad preverovať súkromnú Dôveru, kde problémy nezistil a odporučil jej prijať drobné opatrenia procesného charakteru. Dohľad v Unione bol zameraný na celkové hospodárenie zdravotnej poisťovne, úhradu zdravotnej starostlivosti, ako aj plnenie povinností v zmysle zákona.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: